På den här sidan tar vi oss en titt i vårt eget och i andras bibliotek

webmaster@dalregementetsmuseer.se tar gärna emot rättelser och tillägg

Skriv gärna en egen recension och skicka in till webmaster. Scannade bilder eller textsidor får gärna vara högupplösta, webmaster har nödiga resurser för bildbehandling och komprimering.

Klicka här för att ta del av Dalregementets historia

Klicka här för köp av Dalregementets personhistoria

22-11-24 Utdrag ur ARMBORSTET nr 27, maj 1948
22-08-24 Planschverk "Meisterwerke der Kriegsmalerei"
22-01-18 Dalregementets förhistoria, sammandrag ur Dalreg historia del 1
21-11-17 Följetongen fortsätter - Indelta soldatens lif 1866 / G Nyblaeus
21-05-08 Följetongen fortsätter - Indelta soldatens lif 1866 / G Nyblaeus
21-04-04 Ännu ett par Engströmteckningar
20-10-07 Följetongen fortsätter - Indelta soldatens lif 1866 / G Nyblaeus
20-06-12 Mera Albert Engström militäriska teckningar ur diverse källor
20-06-07 Slag och segrar, segernamn
20-01-04 Följetongen fortsätter - Indelta soldatens lif 1866 / G Nyblaeus
18-12-28 Följetongen fortsätter - Indelta soldatens lif 1866 / G Nyblaeus
18-09-13 Följetongen börjar - Indelta soldatens lif 1866 / G Nyblaeus
18-05-25 Förvarning: Följetong hösten 2018, en bok från 1866
18-05-13 Utdrag ur "Med Dalkarlar i fält" av Casimir Laurin 1946
18-03-16 Kallelse till inskrivning. Kungörelse i Dalpilen 1920-01-23
17-09-24 Mera A Engström
17-08-13 Dalreg historia: Något om skägg (kompaniorder 1863 Leksands komp)
16-12-25 Svenska regementernas historia 1866 (Mankell)
16-11-05 Håkan Mörne: Ärans vinter (Finska vinterkriget)
16-05-29 A Engströms militäriska teckningar ur diverse källor
15-12-21 Ur Handbok för militärer (Milit.förf.saml) 1844 / om distinktioner m m
15-11-07 Strödda tal och tankar / utdrag ur en bok av Hans Lundberg 2006
15-10-17 Några minnesbilder från indelningsverkets dagar av "Jäda på Älsbörj"
14-07-04 Dalarna i porträtt och bild 1925
14-04-09 Om värnplikten i Finland och Sveriges avsaknad av densamma
13-11-22 Nyskriven bok: Kungl Dalregementets musikkår 1776-1971
13-04-04 Klart bakåt! en minnesbok av Einar Lyth
13-03-11 Dalregementets höstmarsch runt Siljan 1947
13-02-27 Fullträff  nr 3 - 1946.  Tidning för Dalregementet, Rommehedsnummer
12-05-13 Hjälmen 1960 - Tidning av Corporalerne vid Västerdals kompani
12-03-01 Kungl. Biblioteket har börjat att digitaliserar dagstidningar. Läs Dalpilen, Falu Weckoblad och Faluposten från 1700-talet och framåt.
11-12-28 Om regementens ålder, Gustav Vasa och hans livvakt med mera.
UR DET GAMLA GARDETS ÖDEN, en teckning till Kungl. Svea lifgardes minnesfest 1926
11-07-20 Utdrag ur DALAHISTORIER (Falu-Kuriren 1941)
11-03-06 Persedlar i 1912 års rulla
11-03-02 1847 års rulla
11-03-01 Soldatinstruktion för krigsförvaltning, intendentur- och kommissarietjänst (SoldI Kom 1941) Bland annat om fältmarketenteri vid skyttekompani
11-01-30 Armborstet 1958 - teckningar av Ingemar Tunander
11-01-06 Lite grann ur Armborstet 1952
10-02-08 Dalregementets Historia Pihlström / Westerlind / Schenström
09-11-15 En dikt av Erik Axel Karlfeldt: Fanjunkar Berg
09-10-10 SEPALS, Hemmelige baser på svensk jord 1944-1945
Ukjent norsk krigshistorie av Roger Albrigtsen
09-06-07 Dalregementets Instruction för en soldat i fält (1812)
08-12-23 Dalregementets Idrottsförenings 100-årsskrift utgiven 2008
08-09-21 Förslag till kokvagn för Svenska arméen i fält 1902
08-06-11 Våra vanligaste proviantartiklars beskaffenhet 1891 (om brännvinet)
08-04-21 Pedagogisk Gymnastik, 1898
07-11-03 Sökträffar på "dalregementet" i den nationella bibliotekssystemet LIBRIS
07-10-27 Dalregementets årsbok ARMBORSTET med omslag av Bo Berndal
07-09-23 Inventering och byggnadsvårdsplan för Rommehed, 1975
07-05-10 HEMMA EFTER POLTAVA / Kapten Alexander vid Dalregementet
07-05-06 Så här kan det gå till att hitta en bok om och kring Dalregementet
07-03-10 Vyer från hedar, moar och slätter. Arméns mötesplatser och deras bebyggelse.  Ejnar Berg och Jan von Konow 1996
.07-02-24 Svenska Arméns Regementen av Carl Herlitz 1969
06-12-10 1931 års Tjänstgöringsreglemente för Armén
06-10-03 1880 - Bidrag till Kgl. Dal-regementets historia
06-10-01 1836 års Soldat-Underwisning för Swenska Armén
06-09-26 Erik Larsson Smepust - En karolinsk krigares dagbok
06-09-22 Skrifter om Dalregementet