Falu-Kuriren anordnade 1938 en pristävlan där läsekretsen sände in anekdoter med Dalaanknytning.
1941 gav Falu-Kuriren ut ett urval av dessa anekdoter i form av boken DALAHISTORIER.

Landsantikvarien Svante Svärdström skrev förordet och deltog nog också i urvalet till boken.

Eftersom Falu-Kuriren lånade material till boken ur Dalregementets kamratförenings medlemsblad så tar vi oss friheten att låna ur nämnda bok.

Svante Svärdström skrev bland annat:

DALKARLSLYNNET
Om man hastigt och lustigt vill skaffa sig en uppfattning om befolkningen i ett land eller landskap, bör man skaffa sig tillgång till — icke i första hand dess historia, utan dess historier. De förmå mången gång förmedla det omedelbara ögonblicket med en pregnans, som ingen annan avbildning kan ersätta. De ge sig aldrig ut för att vara djupsinniga — därför innehålla de ofta en god portion av den varan. De pråla inte med lysande färger — därför föra de ofta med sig både färgspel och must. De kastas ofta från man till man som en sinnets underfundiga löpbollar, omöjliga att få slag på, men mången gång genom själva utkastet och snärten vittnande om den plats, från vilken de härstamma.
Om ett stort antal av de i denna samling återgivna historierna gäller det, att de äro ögonblicksbilder i ord. Man kan inte göra en verkligt god historia, den skapar sig själv. Det lustiga i den är inte lustigt för sin egen skull. Det får tidlösheten över sig i trots av att vara ett ögonblicksverk...........................................................

Vi börjar med den underbara midsommarhistorien från Romehed

Det var i den gamla goda tiden då Dalregementet låg vid Rommehed. En officer kommer en midsommarnatt framemot morgonen och går förbi "Lushavet", där en något påstruken soldat sitter och spelar fiol och gråter. Officeren frågar varför soldaten gråter.
- Hör du int' hur oskaple fint hä låt, blev svaret.

(Lushavet var och är den lilla tjärn eller damm sydväst om Stambaracken där fordomdags all tvätt av sänglinne med mera utfördes av såväl soldater som tvätterskor från bygden)

Vi fortsätter med en civil historia

En snickare i Säter kommer bärande på sin verktygslåda och möter en bekant, som frågar:
- Skä du tä å bygg hus du?
- Ja, je skä tä å bygg ett dårhus siddu.
- Jassô, du a fått egnahemslån då.

......det kommer mera så småningom