I museets samlingar finns ett tyskt planschverk, en STOR bok i praktband, 61 x 49 x 7 cm. Boken väger bortemot 10 kg och innehåller "Krigsmåleriets mästerverk" från första världskriget.
Boken trycktes och gavs ut i numrerad upplaga under pågående krig. Vårt exemplar har nummer 465. Så småningom utvidgades verket och gavs ut i åtminstone två delar.

Det första bilduppslaget visar Kejsar Wilhelm II av tyskland och kejsar Franz-Josef I av Österrike, dessa länder var förbundna med varandra under första världskriget.

Vi kommer efter hand att visa delar av innehållet och börjar med en sepiatonad bild som visar en entusiastisk civilbefolkning som hyllar och undfägnar lika entusiastiska soldater på väg till kriget i augusti 1914. Föga anade man att 5 års fasor var i antågande.

Till varje bild hör en text på tyska i frakturstil. Undantagsvis kommer dessa texter att publiceras. Här nedan visar vi dock den krigsförhärligande text som hör till ovanstående bild. Som sagt, föga anade man........

Klicka på nedanstående bild så visas den på fullskärm. Alt + vänsterpil för återgång.