Med stöd av historieverket redogör vi här i sammandrag för Dalregementets förhistoria till och med dess officiella tillkomst 1625.

 

     
2021-07-17 Om historieverket och dess tillkomst
2021-07-17 Hednatid och medeltid
2021-09-15 Fänikornas tid - bemanning
2021-11-25 Fänikornas tid - organisation