På senhösten 2013 utkom boken "Kungl Dalregementets musikkår 1776-1971".
Boken är inbunden och omfattar 173 sidor.
Per-Ola Söderlund var musikdirektör vid Dalregementet 1941-1965. Han bedrev omfattande forskning kring militärmusik och -musiker.
Lennart Franzén och Per-Olas dotter har arbetat vidare med Per-Olas material och kompletterat med nytt material.

Tryckningen har bekostas av Dalregementes kamratförening och Dalregementets museer.
Med boken följer en CD-skiva med marscher.


Boken finns att köpa hos Dalregementets museer.

Kamratföreningens medlemmar tilldelades boken gratis!

Bokens framsida pryds av Dalregementets Janitscharspel eller Mahomedsfana