Våra tiders soldatinstruktion SoldF, Soldaten i Fält, är som synes inte något nytt påfund.
Dalregementet hade tydligen en alldeles egen "Instruction för en Soldat i Fält".
Den trycktes 1812 hos Nils Magn. Lindh i Örebro.

Boken visas med två sidor i taget. Klicka på respektive sida om Du vill ha en förstoring.
Gå sedan tillbaka med t ex  Alt och vänsterpil