För drygt 60 år sedan utgavs boken "Med Dalkarlar i fält" av majoren Casimir Laurin.

Boken är ett ovärderligt komplement till "Dalregementets historia" och "Dalregementets personhistoria".

Laurin skrev med humor och allvar om livet i fält och fältregementenas öden och äventyr.

Vi får anledning att återkomma till denna pärla i biblioteket och publicerar härmed nedanstående serieteckning.

Vem var Folke, vars signatur ses längst ner till höger?

  webmaster@dalregementetsmuseer.se