1931 års tjänstgöringsreglemente för armén reglerar allt från Krigstukt till Veterinärtjänst och det på en kanslisvenska som gör att man, åtminstone nu - mer än 75 år senare, många gånger måste läsa en paragraf mer än en gång för att förstå innebörden.           

 

Här följer ett utdrag som visar hur komplicerat det kan vara om chefen skulle vilja ha lite ledigt.
Kristallklart, eller hur?

 

Tro inte att Tågmarsch har någonting med järnvägstransport att göra. Tvärtom!