ÄRANS VINTER (Wahlström & Widstrand, Helsingfors1940, Centraltryckeriet)

Finska vinterkriget utkämpades sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland. Efter hårt och envist motstånd tvingades Finland den 13 mars 1940 gå med på fred och göra landavträdelser (10 procent av sin yta), bland annat Karelska näset.

Redan under 1940 utkom boken Ärans vinter av den finlandssvenske journalisten och författaren Håkan Mörne. (Samma titel använder långt senare Claes-Göran Isacson på en bok om samma krig)
Mer om Mörne längre ner.

Till en början propagerade Mörne i Sverige för ett svenskt deltagande i kriget men sedan gav han sig ut till krigsskådeplatserna, inledningsvis till Mannerheimlinjen. I vilken roll eller med vilket mandat han reste omkring är oklart men han hade många kontakter på olika nivåer. Han var i grunden en globetrotter med journalistiskt sinnelag.

Det mesta han skriver om i boken är mer eller mindre självupplevt utan att han på något sätt framhäver sej själv. Han skildrar både höga officerares och meniga soldaters upplevelser.

En mycket läsvärd bok. Finns den inte på ditt lokala bibliotek så kan du säkert få hjälp med ett fjärrlån från t ex Stockholms stadsbibliotek.

Håkan Mörne, född den 5 december 1900 i Helsingfors, död den 24 december 1961 i Mariehamn, son till lyrikern Arvid Mörne.

Mörne arbetade under ett år 1926-27 som journalist på tidningen Allas krönika, men trivdes bäst på havet och gick som ung till sjöss och arbetade med resebeskrivningar och utlandsreportage. Han var en flitig resenär och hittade ofta i sina resor motiven till sina böcker.
Han levde ofta ett hårt liv under sina resor, bland annat beroende på att han ofta löste finansieringen efter hand.

I sitt författarskap gick han in för att skildra det vardagliga livet, hellre än de kända turistmålen, i de länder han besökte. Han skrev reseskildringar och socialreportage, noveller och romaner, bland annat vad man kan kalla den bästa sjöromanen i vårt land, Destinerad till Jemen.

 

 • Från hamn till hamn: Anteckningar från en sjöresa (1927),
 • De äventyrliga vägarna, roman (1929), *
 • På vägar utan mål, noveller (1927), *
 • Elefantens rike och drakens, reseskildring (1931), *
 • Ekvator, exotiska noveller (1932), *
 • På äventyr i Sydamerikas urskogar, reseskildring (1932),
 • Medan mistralen blåser, roman (1933), *
 • Vackra och vilda Balkan, reseskildring (1935), *
 • Vinga seglade till Rom, författaren och hustrun och en kosterbåt på äventyrlig vintersegling över Östersjön och Nordsjön. Kanalfärd genom kontinenten och kryssning i Medelhavet, reseskildring(1935), *
 • Afrikansk oro: Upplevelser i Abessinien, Somaliland, Sudan, Egypten och Palestina, reseskildring (1936), *
 • Destinerad till Jemen, roman (1937), Kanske den bästa sjöromanen ? *
 • Väderbitet sagoland reseskildring, Nordnorge, Petsamo (1938? 1962?), *
 • Ärans vinter (1940), frontreportage Finska vinterkriget 1939-1940, *
 • Alfred vagabonden reseskildring (1943), *
 • Den förtrollade ön reseskildring (1946), *
 • Den förgyllda fattigdomen: En resa i Centralamerika reseskildring (1949), *
 • Spanskt paradis. En resa i Andalusien reseskildring (1951),
 • Havets bröd, roman, (1954), *
 • Aftonsolens länder: En resa i Portugal och Galicien, reseskildring (1956), *
 • Eldens källor, roman (1958), *
 • Hemåt i natten, roman (1959). *

Som sagt; ditt lokala bibliotek kan säkert hjälpa till med fjärrlån.

(* finns i Stockholms stadsbibliotek)

 

Har du något att berätta om eller kring författaren? webmaster@dalregementetsmuseer.se