Ett utdrag ur Kamratföreningens medlemsblad nummer 27, maj 1948

I samband med marschen runt Siljan stannade regementet i Mora den 25-27 oktober 1947. Kyrkoherde Erik Hillerström framförde bygdens hälsning med följande ord:

Varken den, som i denna stund har äran att hälsa Dalregementet, ej heller de som här bo, är för eder främmat folk, så sant som min farfar var fanjunkare i detta ärorika regemente, och ofärdstiderna nyss lärde oss här uppe känna tryggheten rulla in mellan våra berg med edra tunga stridsvagnar.
    Men det är första gången som Morabygden hyllar regementets nuvarande överste och hälsar så manstarka förband av denna landsändas egen försvarsmakt. Det skulle glädja oss om I alla kunde föra med eder härifrån minnet av en bygd, som är lika hänförande vacker vare sig han glädes om sommaren sköna eller drager över sig vinterns vitbrämade päls eller som i dag lyser i sockendräktens hela höstliga härlighet. Denna hälsning bringas eder från den gård, där de kommunala angelägenheterna dryftas och, stämmorna, ofta svängande på det gamla vackra målet, höjas till rådslag.
    Nyss mötte denna församling eder, krigsmän, i sin gamla helgedom med heliga texter, som på något underfullt sätt bleve ännu mera aktuella, när de lästes över eder: "Den kamp, som vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna".
    Och steg inte över korets nötta hällar en av evangeliets ståtligaste gestalter, översten i Kapernaum, gripande stor inte minst i det ögonblick, då den starka kommandorösten brustit samman i en fars enkla och enträgna bön om skydd för vad han ägde kärast i livet.
     De epoker i vår historia, som såg detta tempel resa sig över Siljans strand, de visste också, ofta med en dyrköpt erfarenhet, vad trons fäste betyder. Det är detta fäste, som vi här i Mora unnar och önskar er alla våra kära gäster. Denna vår önskan vilja vi låta klinga ut i ett 4-faldigt leve för Dalregementet.