Svenska Arméns Regementen
av Carl Herlitz 1966
andra upplagan 1970, Militärlitteraturföreningen nr 244

Boken omfattar alla förband som fanns enligt arméns ständiga indelning i fred 1/10 1969. Dessutom redovisas också de förband som under åren 1901-1969 indragits eller sammanslagits med andra förband.

Varje förband redovisa på 2-3 sidor med avseende på bl a följande:

Organisatorisk historia (ej krigshistoria), övningsplatser, förläggningsorter, rekryteringsområden, fälttecken (fanor och standar m m), segernamn, vapenbilder, valspråk, regementsmarscher, igenkänningssignaler (noter), högtidsdagar, förbandschefer 1900-1969, kamratföreningar, museer, litteraturhänvisningar.

Avsnittet om Dalregementet finner Du här

Nedanstående tabell över Infanteriet bygger i huvudsak på Svenska Arméns Regementen.
1901 års numrering framgår av den vänstra kolumnen, omnumreringar under 1900-talets gång
framgår av nästa kolumn.
Ortsangivningen avser de kasernetablissemang som uppfördes huvudsakligen i början av 1900-talet.

I 1

 

Svea livgarde

Stockholm

I 2

 

Göta livgarde t o m 1939

Stockholm

I 3

 

Livregementets grenadjärer

Örebro

I 4

 

Första livgrenadjärregementet

Linköping

I 5

 

Andra livgrenadjärregementet, uppgick 1928 i I 4

Linköping

I 6

 

Västgöta regemente t o m 1927

Vänersborg

I 7

 

Karlskrona grenadjärregemente t o m 1927

Karlskrona

I 8

 

Upplands regemente

Uppsala

I 9

 

Skaraborgs regemente

Skövde

I 10

 

Södermanlands regemente

Strängnäs

I 11

 

Kronobergs regemente

Växjö

I 12

 

Jönköpings regemente sedermera Norra Smålands regemente efter sammanslagning 1928 med I 21

Jönköping, sedermera Eksjö

I 13

 

Dalregementet

Falun

I 14

 

Hälsinge regemente

Gävle

I 15

 

Älvsborgs regemente

Borås

I 16

 

Hallands regemente

Halmstad

I 17

 

Bohusläns regemente

Borås

I 18

 

Västmanlands regemente

Västerås

I 19

 

Norrbottens regemente

Boden

I 20

 

Västerbottens regemente

Umeå

I 21

 

Kalmar regemente t o m 1927, uppgick i I 12

Eksjö

I 22

I 2

Värmlands regementet

Karlstad

I 23

I 5

Jämtlands regemente

Östersund

I 24

I 6

Norra Skånska infanteriregementet

Kristianstad

I 25

I 7

Södra Skånska infanteriregementet

Ystad

I 26

 

Vaxholms grenadjärregemente

Vaxholm

I 27

I 18

Gotlands infanteriregemente

Visby

I 28

I 21

Västernorrlands regemente

Sollefteå

 

 

 

 

JS
Fo 66

I 22

Lapplands jägarregemente, från 1997 GJ 66
Armens jägarskola bildades 1945 i Kiruna, regementet bildades 1975 genom sammanslagning av Jägarskolan och Kiruna försvarsområde,Fo 66

Kiruna

Fo 67

 

Norrbottens gränsjägare, GJ 67, bildades 1994 av Kalix försvarsområde, Fo 67

Kalix