Albert Engströms militäriska teckningar
 

PÅ BRÖDMÖNSTRING
Generalen: "Nå, min gubbe, varför ska du älska, vörda och lyda ditt befäl?"
Beväringen: "Jo, dä står i Rappes andaktsbok, att en sa älska sina fiender, välsegna dem som förbannar en å vörda ......"

 

PÅ FÄLTMANÖVERN
(Då seklet var tämligen ungt)
Gumman: "Hör han, soldaten, ja tänkte fråg'en, får i inte ont i föttera å skoskav i krig uttå dänne häringa mönne gåinga å trampninga?"
Soldaten: "Näe, sir I mor, i krig går vi inte, uttan vi marscherar."
Gumman: "Ja, dä kan ja tro.....Men ä dä inte falit lell, när di skjuter vårslöst mä bössor å hagel?"
Soldaten: "Näe, sir I mor, vi skjuter inte mä bössor å hagel, uttan mä gevär å patroner."
Gumman: "Jaja, dä kan ja tro dä!"

 


Och kan ni tänka er, dom jäkla bondlurvarna klagade på soppan och sa,att den inte dugde till svinmat engång, och ändå hade jag själv provat den !


   


 

Den gamle distinktionskorpralen Fröjd håller på grund av ordinarie lärarens sjukdom skola i en skogssocken. Prästen kommer på inspektion.

- Jag förstår inte betygsättningen, säger prästen. Här står t.ex. kristendom J.U. och historia F.B. Vad betyder det?

Fröjd:
- J.U. är jävligt usel och F.B. förbannat bra!

Beträffande distinktionkorpral se Handbok för militärer