Årsboken ARMBORSTET utgavs 42 gånger med början 1952.
Vissa uppehåll i serien förekom, den sista boken kom år 2000.
Under 9 år, 1956-1964 utfördes omslaget av Bo Berndal (född 1924, typograf, grafisk formgivare, formgivare av teckensnitt (typtecknare), författare, lärare på Konstfack, Beckmans och Grafiska Institutet. Under 80-talet ateljéchef på Liber samt grundare av reklambyrån BIGG och det typografiska galleriet Hålet.)

En sammanställning över hela Armborst-serien finns på denna länk