Om författaren
och bokenFörsätts- och titelblad


Soldatfamilj hemma i stugan.


Soldatens aftåg till Regementsmötet.


Det inre af ett Soldattält.


I kokgropen.


Svenska Tiraljörer.


Midsommardagen.


Vid Fältvakten.
(Fältmanövern.)Kompaniets återtåg från Regements-mötet.


Soldaten kommer
hem i dag och
Soldatens hemkomst

Torpbesigtning och Hemma på Roten.