Arméns rulla, denna livsnödvändiga skrift, har årligen givits ut längre än mannaminne. Här klargjordes först rangordningen mellan staber, regementen och kårer m m. Olika truppslag var olika "fina", olika regementen inom ett truppslag var också olika "fina". Här fastställdes officerarnas tjänsteställning  (aciennetet, tour och rang). Det var inte bara ålder och grad som avgjorde, anställningstidpunkten och utgångsordningen från Krigsskolan avgjorde om t ex en löjtnant hade högre tjänsteställning än en annan. En officer från Liv- och hustrupperna hade dock högre tjänsteställning än en officer med samma grad från ett vanligt nummerregemente oavsett anställningstidpunkt. Artilleriet hade högre rang än ingenjörtrupperna som hade högre rang än kavalleriet som hade högre rang än infanteriet.

Många förvirrande kungliga skrivelser utgavs för att reda ut rangordningen mellan regementen och officerare. På 1900-talet rationaliserades regementsrangordningarna bort, alla gjorde därmed karriär på samma villkor. Numer ges rullan inte ut i tryck.

 

Här följer fyra sidor ur 1847 års rulla: