Här tar vi en titt på en märklig liten skrift. Den är tryckt i Falun 1880 men det är också allt vi vet om dess ursprung. Den innehåller en mängd lösryckta utdrag ur diverse brev, order och annat. Materialet är ordnat i ett antal ämnesområden som redovisas i bokstavsordning. Aflöning, Ammunition, Befälsgraderna, Beklädnad, Belöningar, Bestraffningar, Bevakning o s v. Hur urvalet av ämnesområden har gått till framgår inte.
Underhållande läsning är det i alla händelser. Var så god; några smakprov.

Håll med om att man på 1800-talet löste finansieringen av vikariatstillägg på ett elegant sätt. Ordinarie befattningshavare fick helt enkelt ta av sin egen lön för att ersätta vikarien.

Om bataljonchefen är så snäll att han delar ut en sup och en halv rulle tobak till varje man så kan man väl begära att trupperna håller sej muntra och glada, eller hur?

Om man smiter från sina skulder hos handlaren så blir det avdrag på lön. Lönen är fullt tillräcklig om man inte misshushållar. Den som bär sig åt på detta vis ska inte räkna med att bli befordrad.

Om tre man av misstag eldar upp en bastu så får hela kompaniet solidariskt ersätta densamma. Befälet måste se till att manskapet umgås varsamt med elden men också att manskapet hålls fritt från ohyra.

 

Speciellt det nyare manskapet tycks vara så rymningsbenäget att de inte får vara ensamma ens på dass. Rymmer soldaterna så degraderas befälet. Om nätterna skall det finnas poster vid dörrarna i baracken. Har man permission så ska permissionssedeln bäras synlig i hatten. Dalkarl utan permissionssedel får gripas av vem som helst.

Det ska svida i skinnet om man blir ertappad med rymning.

CH