VARNING ! Att försjunka i gamla årgångar av Armborstet kan medföra att man plötsligt upptäcker att det har gått flera timmar. Trevliga timmar.
Här visar vi ett antal helt underbara teckningar ur Armborstet 1958.

Vem är tecknaren? Kan det möjligen vara den Ingemar Tunander som föddes 1916 i Stora Tuna, som avlade teckningslärarexamen 1941 och som var landsantikvarie i Kopparbergs län på 50-talet? Han skulle i så fall ha varit "repgubbe" vid 40 års ålder och det kan ju stämma. Nån som vet nå't? Rapportera till webmaster@dalregementetsmuseer.se.