Dalregementets personhistoria utgavs i 5 delar åren 1984, 1989, 1993, 1995 och 2001. Härutöver utgavs 1997 ett supplement med tillägg, ändringar och samlat namnregister över del I - IV.


Del I 1542-1699   slutsåld        1984   540 sidor

Del II 1700-1799                         1989   750 sidor

Del III 1800-1899                        1993   480 sidor

Del IV 1900-1949                        1995   570 sidor 

Del V 1950-2000                         2001   600 sidor

Supplement (del I - IV) utgivet 1997