Under hösten 2018 kommer vi efter hand att här publicera boken ” SCENER UR INDELTA SOLDATENS LIF” av Gustaf Nyblaeus, officer vid Dalregementet under drygt 20 år.
Boken beskriver generellt den indelte infanterisoldatens tillvaro och är således inte knuten till något specifikt regemente.
Boken innehåller 12 färgplancher tecknade av Y. L. E. SPARRE.
Boken trycktes hos A.L. Norman i Stockholm och gavs ut 1866 på P.B. Eklunds förlag.
Nyblaeus var en mycket flitig skribent vilket framgår bl a av Svenskt biografiskt handlexikon (1906) och Kungl Bibliotekets databas. Han skrev också ”Dalkarlssången” som tonsattes av Otto Lindblad.

Som en liten aptitretare visar vi här en av flera titelsidor och en av plancherna.

 

S