Dalregementets Historia


Utdrag ur Dalregementets personhistoria:
Kapten Anton Pihlström erhöll av Kungl Dalregementets officerskår i uppdrag att skriva regementets historia. Efter flera års studier på slagfälten, i arkiven mm förelåg vid hans död första delen (1542-1617) färdig och material intill 1815 i manuskript. Detta arbete blev ehuru ej fullt avslutat ett av de största och mest omfattande, som i början av 1900-talet utkommit över ett svenskt regemente.

 

I förordet till del I omtalar Pihlström att han 1883, alltså redan som underlöjtnant vid 21 års ålder,  har ordnat Dalregementets, i Krigsarkivet förvarade arkiv.

 

Ur förordet till andra afdelningen av historieverket:
Då första afdelningen utkom av trycket, hörde Anton Pihlström icke mer till de lefvandes antal.

 

Pihlström avled 1902, endast 40 år gammal, samma år som första afdelningen gavs ut. Kollegan Carl Westerlund anförtroddes av officerskåren att fullfölja utgivningen av historieverket. Afdelningarna II-V gavs ut 1904, 1906, 1910 och 1911.

År 1923 påbörjades arbetet med en sjätte avdelning som skulle omfatta den återstående tiden fram till regementets flyttning till Falun.  Uppdraget gick till Carl Ferdinand Schenström. Sjätte avdelningen gavs ut 1938.

 

 

I.     1542-1617  Anton Pihlström, kn, 1902

II.    1617-1682  Utg av Carl Westerlund, lt, 1904

III.  1682-1721   Utg av Carl Westerlund, lt, 1906

IV.  1722-1772   Utg av Carl Westerlund, kn, 1910

V.    1772-1815   Utg av Carl Westerlund, kn, 1911

VI.  1815-1908    Carl Ferdinand Schenström, övlt, 1938

Klicka här om Du vill studera
historieverket lite närmare

Under 1900-talet har regementet dokumenterats på flera olika sätt, bland annat i form av årsboksserierna Armborstet och Dalasoldater, minnesboken Dalregementet 1950-2000 och Dalregementets personhistoria i fem delar.

Klicka här för en sammanställning över Böcker och skrifter om och kring Dalregementet

   

Så här redovisades Pihlströms och Westerlunds roller på titelsidan i andra afdelningen.