Vi rekommenderar:


Det kom ett mail från Norge.
Roger Albrigtsen ville ha hjälp med
ett foto avGösta Wetterhall, och
det fick han.

Roger var i full färd med att färdig-
ställa sin bok om de hittills ganska
okända norska underrättelse- och
sabotagebaser, SEPALS, som
fanns påsvensk botten under
senare delenav andra världskriget.

Boken är nu utgiven och har en egen
hemsida: http://www.sepals.info/

Boken kommer på svenska under 2010
och utges då på Sivart förlag

Men varför inte läsa en norsk bok på norska?
Det är riktigt trevligt och inte alls svårt.

Boken handlar således om de hemliga norska underrättelse- och sabotagebaser som etablerades vid norska gränsen
i norra Sverigesfjällvärld 1944-45. Verksamheten bedrevs i samarbete med Sverige, Storbritannien och USA.

Författaren blev intresserad av ämnet när han händelsevis fick veta att hans morfar var kurir och agent under hela
kriget och att han mot slutet av kriget var knuten till en av de norska baserna på svensk botten, öster om Narvik.

Inledningsvis får vi veta en del om bakgrunden till och upprättandet av baserna och hur de bemannades.

I kapitlet "Svensk hjälp" finns bland annat ett avsnitt omGösta Wetterhall, sedermera officer vid Dalregementet.
Han var chef för Skidlöparbataljonen och Jägarskolan i Abisko/Kiruna vid tiden för händelserna i boken.

Svenska myndigheter var något så när införstådda med verksamheten och man blundade
i regel för illegala inslag i samband med t ex anskaffning av vapen, ammunition och
sprängmedel. En del kom från svenska arméförråd och redovisades kanske inte alltid
helt i enlighet med gällande bestämmelser.

1943 inrättade Amerikanska OSS (Office of Strategic Services) "Westfield Mission" i Stockholm.
Från den norska sektionen leddes bland annat Sepal-verksamheten.

Några av bokens kapitel beskriver Baserna, Vapen och utrustning, Kontakten med London,
Kurirer gränslotsar och agenter, Flyktingarna, Konfrontation med tyskarna.

Från baserna utgick de olika aktionerna in i Norge. Man fick dessutom ta hand om både
flyktingar och tyska desertörer.
Många samer engagerades i underhållstransporterna till baserna. Samer tjänstgjorde
också som gränslotsar i flyktingtrafiken.

Freden och tiden efter krigsslutet berörs. Många drabbades av psykiska efterverkningar.

I slutet av boken beskrivs berörda organisationer.
Källhänvisningar, detaljerade personupplysningar samt ett person- och ortsregister avslutar boken.

Detta är en mycket intressant bok om ett tills nu ganska okänt ämne.