Ur egna och andras gömmor. . . . . . . . . (gult=kartor)

2022-03-13 Falu-Kurirens bildreportage från Rommehed 1975
2022-01-10 Ur Sven Lennblads anteckningar
från Finlands fortsättningskrig mot Ryssland 1941-1944.
2020-09-23 Marketenteriprislista 1936
2019-04-14 Falu försvarsområdesstab 1944
2018-11-02 Om Saar-bataljonen 1935 - Den första utlandsmissionen ?
2018-04-10 Klistermärken / Dekaler
2018-03-28 En visa från det sjungande Dalregementet
2018-01-10 Instruktion för kroppens vård (detaljanvisningar för tvättning)
2016-01-09 Karta över kasernområdet i Falun 1933
2015-12-31 Karta över Dalregementets övningsområde 1909-1958
2015-07-13 Om Knut Svensson i Kongo 1894-1897
2015-01-28 Folder: Dalregementets marschvisor
2015-01-23 Inskrivningsböcker berättar (bl a om årliga mönstringar)
2013-02-26 Avtackning 1951 av chefen för Falu Lottakår, Anna Cornelius
2012-02-16 Kamratföreningens medlemsblad n:o 14 Juli 1940
2011-02-06 Kamratföreningens medlemsblad n:o 8 Dec 1939
2010-12-28 Dalkarlssång  -  Välkänd dikt och sång, skriven av en löjtnant på Rommehed 1840
2010-12-25 Compagnie Ordres den 9. januari 1809
2010-12-21 Kamratföreningens medlemsblad n:o 7 Dec 1938
2010-08-04 Liesmeden från Dala-Järna som skrev av reglementet
2010-04-25 Övningsområdeskarta Rommehed 1959
2010-03-17 Slaget vid Narva 1700 - Stödanteckningar för föredrag
2009-10-19 Siri Sundstedt  -  Rödakorsare och lotta under beredskapen
2009-01-07 Stamkort för vpl 539 58/29 Sundstedt
2008-11-24 Inskrivningsböcker och inskrivningsnummer
2008-05-07 Minneslista för krigsmaktens personal Utg.5 1967 nov
2008-02-17 Marketenterskan Anna, född 1889, återser Dalregementet efter 60 år
2008-02-05 Fältkistan Alexander på villovägar - mellanhavande med SJ
2008-02-04 Annons: intendenten infordrar offert å livsmedel
2008-01-27 En till teckning av Pellas Ernst
2008-01-20 Teckning av Pellas Ernst : "Löjtnant Flodström, 1925"
2008-01-12 Ordermall för gevärsgruppchef
2007-08-17 Axel Friebergs minnesanteckningar från norska gränsen i april och maj 1940 (kompanichef vid Grundforsen)
2007-08-05 Armborstet nr 30, december 1950
2007-06-17 Thage G Petersons tal vid Kamratföreningens årsmöte 2001
2007-06-01 Kartkort Rommehed 1942
2007-05-20 Om Alexander Planting-Bergloo
2007-05-20 Biografier till avbildningar av chefer för Dalregementet
under Rommehedstiden 1796-1908
2007-04-21 Herman Lindqvists tal vid 375-årsjubiléet
2007-04-21 Ett litet minne från 200-årsjubiléet på Rommehed
2006-12-07 Tidningsurklipp 1975 "Gamle majorn berättar"