Kamratföreningen, som bildades år 1936, gav ut ett medlemsblad med varierande antal nummer per år. Medlemsbladet bytte 1943 namn till Armborstet. 1952 övergick Armborstet till att vara en årsskrift i bokform.

På den här sidan kommer vi att publicera några hela nummer av det tidiga medlemsbladet. Varje nummer publiceras som en pdf-fil varför du måste ha Acrobat Reader installerad i din dator. Filerna är ganska stora och kan ta lite tid att ladda hem.  


13 megabyte

Första sidan av decembernumret 1938 pryds av en stor julgran framför C-kasern. I skrivande stund, 2010-12-21, står det en lika vacker gran på samma plats.

<<< Klicka på miniatyren till vänster
 


9 megabyte

Maj 1939
Framsidan av detta nummer visar Näs Kungsgård i Husby socken. Under tre århundraden var detta regementschefens boställe vilket uppmärksammas i en uttömmande artikel i detta nummer 
Juli 1940  Fältregementsnummer.

Sedan ett drygt halvår låg Dalregementet i beredskap, först i Norrland och senare i Värmland

     
Klicka på ikonen till vänster för att ladda hem Reader