Till arkivet

En liten 4-sidig folder, troligen från 1940-talet, med tre marschvisor för Dalregementet. Vem kan hjälpa oss med melodierna?

Har du något att berätta om sånghäftet?  webmaster@dalregementetsmuseer.se