I november 2008 visade vi ett urval bilder ur Nils Sundstedts fotoalbum.
Ett par månader senare kunde vi visa hans stamkort.

Nu visar vi lite arkivmaterial om hans Hustru Siri.

Båda tjänstgjorde under andra
världskriget, hon som lotta och
han i beredskap i Norrland.

 


Här ser vi Siris Rödakors-identitetskort.
Hon var också medlem av Lotta-kåren vilket framgår av hennes anteckningsbok och av
tidningsurklippet nedan.

 


Tyvärr vet vi inte vilken tidning klippet kommer ifrån och några
datum har vi inte heller. Vi vet dock att det var i september 1944
som den största flyktingströmmen från Finland kom över Torne älv.