Klicka på nedanstående karta för en förstoring.

Kartan är hämtad ur Regementsinstruktion (RegI) för Kungl Dalregementet, 1933 års utgåva.
Den kan vara intressant att jämföra med 1958 års kaserngårdskarta.
Klicka på kartan nedan så får du en förstoring.

Vissa iakttagelser - se nedanför nedanstående karta.

Det fanns många grindar, närmare bestämt elva stycken. Grindarna hade naturligtvis sina namn vrav tre har skrivits in för hand på kartan; Kokhusgrinden, Lundebergska grinden och Surbrunnsgrinden.
Grind nummer 1 (G1) mellan A-kasern och kanslihuset var "stora entrén" till kasernområdet. Sedermera förlades kasernvakt och huvudgrind till A-kaserns norra flygel.

Den svängda anfartsvägen i kartbildens nedre vänstra del återetablerades år 2008.

Byggnader har bytt namn och användning efter hand vilket framgår bland annat av handskrivna ändringar. Kasernerna har benämnts A, B och C eller II, I och III vilket uttalades "andra bataljon o s v.
Vid nedläggningen år 2000 var det A, B resp C-kasern som gällde.

Underofficerarnas lilla parkanläggning med svandamm ses söder om byggnad 12 som förutom underofficersmäss inrymde marketenteriet.

Det fanns gott om hästar på regementet. Stall, sommarstall, ridhus och kuskbostad vittnar om det.
Det fanns grisar också, i svingården. Kullen norväst därom hette Svinhusknallen. Ungefär där finns i dag förskolan Gläntan. På 40-talet fanns det också en hundgård.

Utanför kasernområdet fanns det ett antal bostäder varav förvaltarebostaden var en prydlig liten villa med avgränsad tomt. Den revs 1975.