Året var 1975.                       
Dalregementet firade 350 år.

Majoren Casimir Laurin (1897-1980), känd i hela
staden som en färgstark och impulsiv person,
figurerade under 1975 med en egen spalt
i Falu-Kuriren, "Gamle majorn berättar".
Där framförde han gamla goda historier ur egen
och andras fatabur, mer eller mindre sanna förstås.
Vinjetten bestod av en silhuett av Casimir i profil där hans markanta
ögonbryn framträdde mycket tydligt. Här kommer ett par av historierna: