Ragnar Morling i Dala-Järna har låtit oss ta del av en del handskrifter från senare delen av 1800-talet.
Bland annat finns en reglementsavskrift signerad "Snöån 10 Aprill 1860, P.A Nordahl"
Vi vet en del om Per August Nordahl men vi vet inte varför han vid 23 års ålder gjorde denna avskrift omfattande "Kedjeformering, Marchering och Exissen".
Kan han ha varit beväring vid Dalregementet?
Vi visar här en del av hans prydliga avskrift och bröllopsfotografiet från 1863.

Klicka här om Du vill veta mer om den skrivande liesmeden

 

 

Här sitter Ragnar Morling i köket ner i Dal'n i Dala-Järna studerandes gamla sköra papper med liesmedens reglementsavskrifter.

Ragnar kom en gång i tiden som nyutexaminerad slöjdlärare till folkskolan i Järna varvid allas eder webmaster var en av de förhoppningsfulla eleverna.