Här samlar vi på Dalregementets, Arméns och Försvarets klistermärken.
Maila dina märken till webmaster@dalregementetsmuseer.se och berätta vad du vet om dem.

Klicka här nedan på ett märke för en förstoring

Dalregementets kamratförening firade sitt 50-årsjubileum år 1986. Dessförinnan hade det indelta Livkompaniet en kamratförening.

Diameter 10 cm

Dalregementets två fältregementen, I 13 och I 43 blev brigader, IB 13 och IB 43 för att så småningom benämnas Dalabrigaden och Kopparbergsbrigaden

Diameter 8 cm

KUAM-trollet handskas ovarsamt med materielen. Vem kan berätta mer om KUAM-projektet (när, hur)?

Diameter 10 cm

ArtSS var för oss på Dalregementet detsamma som Älvdalens skjutfält. Skolan bedrev dock vintertid sin teoretiska verksamhet i Stockholm medan den praktiska utbildningen huvudsakligen ägde rum på skjutfältet.
Dalregementet bedrev övningar och stridsskjutningar på skjutfältet under alla årstider.

Diameter 7 cm

Vem kan berätta mer om detta projekt (när, hur)?

11½ x 11½ cm

År 1975 firade Dalregementet sitt 350-årsjubileum med aktiviteter under hela året. Kompanierna genomförde lägerveckor i "sina" socknar. Hemvärnet fullgjorde högvakter i Stockholm och ett fullödigt underhållningsprogram ägde rum på Solliden och i Furuvik.
På Rommehed genomfördes folkdans- och spelmansstämma och frimärksdagar med mera för att inte tala om "Marschen går till Tuna".

3,5 x 5 cm