Den 14:e februari 1926 visar sig vid närmare efterforskning ha varit en söndag.
Då hade tydligen Pellas Ernst tid att teckna av denna miljö från kasernområdet i Falun.
Vet du någonting om Pellas Ernst så meddela webmaster@dalregementetsmuseer.se

Och visst fanns det någon som visste mer om Pellas Ernst. Det kom ett brev . . . . .

Vi ser östra gaveln av det vi i dag kallar C-kasern (1) men som då benämndes I.bat (första bataljon). I högra bildkanten skymtar en förrådsbyggnad (2)som revs  på 1970- eller 80-talet för att ge utrymme för en bilparkering. Längre bort ser vi den byggnad som Ernst benämner tvättinrättning (3) men som under åren också inrymt bastu, skrädderi, kompani- och bataljonsexpeditioner, kassa, personavårdslokaler med mera. Längst bort skymtar matsalen (4) och bortom den panncentralens skorstenar (5).
Den allra närmaste byggnaden, hitom I.bat, låter sig inte identifieras lika lätt (6). Den finns inte på flygfotografiet nedan (c:a 1920) och ej heller på 1958 års karta.

Klicka här eller på bilden till höger så får Du se teckningen i större format

Klicka här för en träffsäker karikatyr, föreställande löjtnanten Engelbrekt Flodstöm

Den röda pilen som lagts in på detta flygfoto från cirka 1920 visar den ungefärliga observationsriktning som Pellas Ernst torde ha haft när han gjorde sin teckning.