Många särtryck ur generalstabskartan gjordes under årens lopp.
Detta har måtten 14 x 9 cm

Här följer ett utsnitt ur ovanstående kartkort.
Visst är gamla kartor vackra?