2020-10-24
Nedanstående webartikel publicerades här för fem år sedan.
Vi har nu fått ett påpekande om att vår hemsida ger en felaktig och missvisande (positiv) bild av löjtnant Knut Svensson och att vi förvränger historien. Vi ska ha upphöjt hans gärningar trots att han bidrog till kung Leopolds folkmord i Kongostaten.
För den som efter genomläsning av denna oförändrade sida och tillhörande oförändrade länkar inte förstår att detta var illgärningar, rasism och folkmord i en mörk tid påpekar webmaster härmed att så var fallet.

I november 1893 anställdes löjtnanten Knut Svensson i Kongostatens armé. Han förde detaljerad dagbok under sina drygt fyra år i Kongo.
Vi har i vårt arkiv hittat hans inbundna dagboksanteckningar och några tidningsurklipp med mera och här publicerar vi material från en tid med en annan syn än vår på människovärde och rasåtskillnad. Läs och minns att var tid har sin moraluppfattning.
 

Kongostaten, sedermera Kongo-Kinshasa, tillhörde personligen kung Leopold II av Belgien 1885-1908.
Leopolds omänskliga metoder och hänsynslösa utplundring halverade den inhemska befolkningen innan den Belgiska staten efter internationella protester tvångsövertog ansvaret för kolonin.
Men; är man kung så är man straffri - inget ansvar utkrävdes för folkmordet.

Det var således med nutida mått mätt ingen ärofylld utlandstjänstgöring som den 30-årige löjtnanten påbörjade i den Belgiska armén. Dock, som sagt, var tid har sin moraluppfattning. Afrikanerna ansågs av europeerna som lägre stående och uppror bland de inhemska trupperna och andra grupperingar skulle slås ned med kraft vilket ingick i arméns och därmed i Svenssons uppgifter.

Dagboken beskriver resor, inkvarteringar, social samvaro, rekognoceringar, arresteringar, rensningsaktioner, bestraffningar, proviantering, fester, skiljedomar och annan rättsskipning, räfst och rättarting även med den egna infödda truppen, långa marscher på land och rodd på floderna, sjukdomar, feber, dysenteri med mera.

Trots att det handlar om vitas krig mot revolterande svarta använder dagboken sällan de termerna, ej heller det i dag näst intill förbjudna ordet neger. Motståndarna benämns oftast med personnamn eller stamtillhörighet. Dock är tonen ibland något nedlåtande gentemot de infödda.

Läs artikeln om Svensson i Dalregementets personhistoria

Läs utdrag ur dagboken

Läs ett klipp ur Dagens Nyheter 10. dec 1902

Läs ett par tidningsurklipp i samband med Svenssons korta återbesök i Sverige

Läs om Svenssons återfunna monokel