Sedan 1952 har vi varit vana vid att Armborstet har utgivits i form av årsböcker, eller som påkostade årliga häften. Dessförinnan utgavs dock Armborstet som en liten tidning, ibland mer än en gång om året. Här saxar vi lite ur nr 30, december 1950


Pris 1 krona. Hur mycket var kronan värd i dagens penningvärde?

 


Armborstets tradition med en årskrönika i ord och bild har alltid gjort den intressant för både den anställda personalen och just det årets soldater.

 


Den förmodligen ironiska frågan "Julklapp?" skulle möjligen kunna tolkas som att friskvård på tjänstetid mest betraktades som ett besvär.

 


AFSE-blankettens födelse. Tänk så många vi är som med vånda närmat oss kompaniadjutantens expedition med en sådan i handen. Blir jag tvungen att betala eller har jag tillräckligt bra ursäkter för att jag har tappat bort matbesticket?

 


Inledningsvis handlade det bara om en enda väggkontakt per logement. Individuella sänglampor dröjde i många år ytterligare.

 


Vilken underbar notis! Det råder knappast någon tvekan om vad åtminstone skribenten ansåg om den unge löjtnantens förhållande till lottorna.

 


Den byråkratiska produktionsförmågan var det tydligen inte något fel på på 50-talet heller.
För övrigt meddelar den medicinskt bevandrade webmastern att Mantoux är det samma som tuberkulinprov.

 


Ännu en helt underbar notis!

 


Frivilliga anmälningar till trädgårdsarbete kan inte ha varit någonting annat än tillrättavisningar för diverse förseelser. Extratjänst med andra ord. Gräsklippning, gruskrattning, städning i parken med mera.

 


Regementets hästhandel tycks ha bedrivits i Buskåker rätt länge.
Se månadens fotografier, augusti 2007

 


Många lösningar på detta kommunikationsproblem har sett dagens ljus under årens lopp.

 


Är det någon som vet hur försöket utföll?