I webmasters privata gömmor döljer sej diverse historiska urkunder. Här visas ett aktstycke från 1970.

Andra pansarvärnsplutonen var dåliga på att äta frukost så plutonchefen började tillämpa tidigarelagd morgonuppställning och marsch till matsalen. "Du kan aldrig tvinga oss att äta!" yttrade en soldat varvid plutonchefen genmälte att så var fallet men att han kunde tvinga alla att ta emot mat. Och soldaterna log och åt och fick oanade krafter och allt var frid och fröjd.