Släktforskning är en populär och intressant verksamhet som underlättas av alla olika arkiv som finns tillgängliga i vårt land.
Här visar vi ett exempel på vad man ganska lätt kan reda ut med hjälp av Krigsarkivet. Det kostar en liten slant beroende på hur mycket utredningsarbete som erfordras och hur många kopieringar som görs.

Jerk Pros från Borlänge har forskar kring sin morfars bror och dennes militära öden och äventyr.
Värnpliktige Nils Gustav Sundstedt föddes 1909 och gick följaktligen ur värnpliktsåldern vid utgången av 1956, d v s vid fyllda 47 år.

Jerk har från krigsarkivet beställt en kopia av stamkortet för Nils och här kan vi se att Nils tillhörde rullföringsområde 58 (Falu östra) och hörde till årsklass 1929, han mönstrades således 1929.
Där har vi grunden till hans inskrivningsnummer 539 58/29, våra dagars personnummer är ett betydligt senare påfund.

Vi kan också utläsa att Nils var uttagen till underbefäl eller fackman och att han förordnades som vicekorpral under fyra år jämlikt armeorder 593/1943.
Han var användbar både som som gevärsskytt och kulsprutegevärsskytt, som underbefäl vid gevärstruppförband och gruppchef.

Nils första tjänstgöring började 29/3 1930 och varade i 113 dagar, efter två veckor (skördepermission) fortsatte utbildningen i ytterligare 37 dagar.
Efter bara 2 dagar var det så dags för 25 dagars repetitionsövning vilket är anmärkningsvärt. Kan det vara fråga om någon sorts specialutbildning? Det kan ha varit fråga om hundtjänst av ett fotoalbum att döma. Det rimmar också med ytterligare två repövningar de följande två åren.
Här finns någonting för Jerk att forska vidare om.

1939 är det så dags för krigstjänstgöring i flera olika långa omgångar.
1946 genomgick han någon form av efterutbildning.

På stamkortets baksida kan man utläsa att han mönstrats årligen under 1930-talet vilket förefaller osannolikt. Kan det i stället ha varit fråga om en tjänstehund?
Vidare kan man utläsa att han haft uppskov med tjänstgöring ett par gånger under 1940-talet och att detta hade någonting att göra med hans civila arbete vid Fagersta bruk, krigsviktig stålproduktion förmodligen.

Var så goda att ta en titt i Nils fotoalbum som Jerk har gett oss tillgång till.

Även Nils hustru, Siri, fullgjorde beredskapstjänstgöring - som lotta.
Klicka på hennes bild så får Du läsa en del av hennes anteckningar
och ett tidningsutklipp om hennes tjänstgöring i Norrland.