Nedanstående kartbild är ett utsnitt ur 1959 års karta över "KUNGL. DALREGEMENTETS ÖVNINGSOMRÅDE, ROMMEHED".

Kartan ritades av fanjunkare Nils Forsén