Det Europeiska byggnadsvårdsåret 1975 och Dalregementets 350-årsjubileum sammanföll till tiden och vårt läger på Rommehed fick en välbehövlig ansiktslyftning. Sedan dess, efter 47 år, har föga yttre underhåll gjorts. Färgen flagnar, glasrutor fattas, fönsterkitt har torkat och spruckit sönder. Sveriges bäst bevarade läger förfaller. 

Vi hittade ett antal klipp ur Falu-Kuriren med text av Arne Montan och foto av Gunnar Ridderstedt som vi visar här. Åren har farit illa fram med materialet men håll till godo.

Se en skiss över lägret

Officerssalongen och flyglarna återfick utvändigt 1800-talets orginalfärger.
Se Foto Mars 2007  och Oktober 2007