Avskedsfest 30 oktober 1951 för Anna Cornelius, avgående chef för Falu Lottakår i samband med avflyttning till Norrköping.

Annas sekreterare och efterträdare Karin Björklund höll tacktalet med 50 skioptikonbilder.
Nitton av bilderna var konstfullt ritade av Barbro Wetterhall och visas här.


Tacktalets maskinskrivna manuskript bifogas som pdf-fil. Det är en stor fil som kan ta lite tid att ladda hem.

Annas man, Harald Cornelius, förekommer på vår hemsida på Månadens fotografier Mars 2013. När han gick i pension sökte han och fick en arvodstjänst som hemvärnsofficer vid Norrköpings försvarsområde.

Annas och Haralds son Bertil har välvilligt ställt materialet till förfogande.