Klicka på nedanstående karta för en förstoring.

Kartan är hämtad ur boken "Kungl Dalregementet 50 år i Falun", utgiven 1958.
Kartan visar bland annat hur övningsområdet utökades under årens lopp.
Efter 1958 tillkom området Rottneby Täppa - Jämmerdalen - Myckelmyra. Lugnetområdet avyttrades.