Gustaf Nyblaeus
Dalkarlssång

diktad 1840 på Rommehed
av 2.löjtnanten Gustaf Nyblaeus

Dikten ses ofta oriktigt tillskriven Otto Lindblad som dock tonsatte dikten och eventuellt bearbetade första versen något för att göra den mera sångbar.

 


Otto Lindblad, född 31 mars 1809 i Karlstorp, död 26 januari 1864 i Norra Mellby församling. Musiker (violinist), tonsättare och körledare.


Vi visar här dikten så som författaren, titulerande sig såväl öfverste som skriftställare,
skrev den med egen hand mer än 30 år efter tillblivelsen.
Handskriften är en gåva till museet av kapten S Hansson.
Nedanstående länkar leder till ytterligare material kring dikten och diktaren.
 

Svårt att läsa handstilen?
Klicka här.
Personartikel ur Dalregementets personhistoria Personartikel ur Svenskt biografiskt handlexikon (1906)