Hemsidans uppdateringar i kronologisk ordning fr o m 2007-12-21
2024-05-28 Som vanligt tillbringar webmaster sommaren i internetskugga vid den lilla skogssjön i Västerdalarna varför tre månaders föremål och fotografier härmed publiceras.
2024-04-30 Maj månads föremål och fotografier 2024
2024-03-28 April månads föremål och fotografier 2024
2024-03-11 Sveriges NATO-inträde högtidlighölls på Stora Torget i Falun
2024-02-29 Mars månads fotografi och föremål 2024
2024-01-31 Februari månads fotografi och föremål 2024
2024-01-30 Varning för AI-genererade falsarier
2024-01-05 Januari månads fotografi och föremål 2024
2023-12-13 Kyrkparad och julkorum
2023-11-29 December månads fotografi och föremål 2023
2023-11-28 Förre försvarsministern, Peter Hultqvist, mottar medalj vid lunch med Tisdagsklubben
2023-11-27 Dalregementet bestrider högvakt
2023-11-16 Musikafton 2023
2023-10-31 November månads fotografi och föremål
2023-10-23 Militärattachéer från 17 länder har besökt Dalregementet och Rommehed
2023-09-30 Oktober månads föremål och fotografier 2023
2023-09-24 REGEMENTETS DAG 2023 - ett bildreportage
2023-09-05 En silhuettbild av Erik David Ersson
2023-09-03 ANTIKRUNDAN inspelning av TV-programmet på Rommehed
2023-08-10 September månads föremål och fotografi 2023
2023-06-17 Dala Tapto - Militärmusik, musketerarkår, ridande bågskyttar. Bildkavalkad
2023-06-13 Tisdagsklubbens säsongsavslut
2023-05-30 Sin vana trogen drar sig webmaster tillbaka för att tillbringa sommaren i bredbandsskuggan vid den lilla skogssjön i Västerdalarna. Därför publiceras tre månaders föremål och fotografier redan nu.
2023-04-29 Maj månads föremål och fotografi 2023
2023-03-31 April månads föremål och fotografi 2023
2023-03- Jan-Ola Nyström, vår vän och museiordförande, har avlidit 2023-03-11
2023-03-01 Mars månads fotografi och föremål 2023
2023-01-31 Februari månads fotografi och föremål 2023
2023-01-02 Januari månads fotografi och föremål 2023
2022-12-01 December månads fotografi och föremål 2022
2022-11-28 En komplettering av månadens bild 2013 december
2022-10-25 November månads fotografier och föremål 2022
2022-10-07 Introduktionsutbildning av nyanställd personal vid Dalregementet
2022-10-03 Köp årsskriften Armborstet 2022.  Betala årsavgift / bli medlem i Kamratföreningen
2022-09-30 Oktober månads fotografi och föremål
2022-09-19 Regementets Dag 2022-09-17 - En bildkavalkad
2022-09-18 Regementets Dag 2022-09-17  -  Tal av Herman Lindqvist
(Bildkavalkad kommer så småningom)
2022-08-29 September månads fotografier och föremål
2022-08-24 En titt i planschverket "Meisterwerke der Kriegsmalerei"
2022-06-09 Som vanligt drar sig webmaster under sommaren tillbaka till internetskuggan vid den lilla skogssjön i Västerdalarna. Juli och Augusti månads fotografier och föremål publiceras därför redan nu.
2022-06-01 Juni månads föremål och fotografi 2022
2022-04-30 Maj månads föremål och fotografier 2022
2022-03-30 April månads föremål och fotografi 2022
2022-03-13 Bildreportage från Rommehed, Falu-Kuriren 1975
2022-02-28 Mars månads föremål och fotografi 2022
2022-01-31 Februari månads föremål och fotografi 2022
2022-01-18 Ur dalregementets historia, Fänikornas tid, Organisation
2022-01-10 Ur Sven Lennblads anteckningar
från Finlands fortsättningskrig mot Ryssland 1941-1944.
2022-01-03 Januari månads föremål och fotografi 2022
2021-12-05 Personartikel: 1937/0430:2 SVEN LENNBLAD
2021-11-30 December månads föremål och fotografier 2021
2021-11-17 Ur den indelte soldatens lif 1866 / G Nyblaeus, Kompaniets återtåg från Regementsmötet
2021-10-26 November månads föremål och fotografi 2021
2021-09-30 Oktober månads föremål och fotografier 2021
2021-09-14 Ur Dalregementets historia, Fänikornas tid, bemanning m m
2021-09-10 Lite komplettering om H Ternbergs aktiviteter i Baltikum 1940
2021-08-17 September månads föremål och fotografier 2021
2021-07-17 Ur Dalregementets historia, forntid och medeltid
2021-07-15 Även augusti månads föremål och fotografi 2021 publiceras något i förtid
2021-06-12 EFTERLYSNING Brödrecept EFTERLYSNING
2021-06-12 På grund av förestående resa till De Djupa Skogarna publiceras redan nu
Juli månads föremål och fotografier 2021
2021-05-31 Juni månads föremål och fotografier 2021
2021-05-11 Indelte soldaten, Furir Anders Frimodig och 1948 års underbefälskår
21-05-08 Ur den indelte soldatens lif 1866 / G Nyblaeus, Vid fältvakten (Fältmanövern)
2021-05-02 Komplettering av info om minnestallriken 350 år
2021-04-30 Maj månads föremål och fotografier 2021
2021-04-30 En nostalgisk promenad på Rommehed just i lövsprickningen
2021-04-13 Huggormar vid Orsa Skans
2021-04-04 Ett par Engströmteckningar
2021-03-30 April månads föremål och fotografier 2021
2021-03-27 John Crafoord har gått ur tiden
Bland mycket annat var han initiativtagare till färdigställandet av Dalregementets personhistoria
2021-03-10 En film om den siste soldaten på Normans rote i Norrbärke, Finnbo by
2021-03-09 Ur Christer Sjögrens fotoalbum 1971
2021-03-02 Mars månads föremål och fotografier 2021
2021-02-24 DM på skidor 1928
2021-02-15 Dalregementet uppmärksammas i ANNONSBLADET
2021-01-29 Februari månads föremål och fotografier 2021
2020-12-31 Januari månads föremål och fotografi 2021
2020-12-29 Tisdagsklubbens Lillejul 1990
2020-12-15 DALREGEMENTET ÅTERUPPRÄTTAS - Riksdagsbeslut i dag
2020-12-15 Hemsidestatistik
2020-11-29 December månads föremål och fotografi 2020
2020-11-22 Ett klipp om gårds- och soldatnamn
2020-10-28 November månadads föremål och fotografi 2020
2020-10-24 Tillägg till artikel om K J T Svensson
2020-10-07 Ur den indelte soldatens lif 1866 / G Nyblaeus, Midsommarfirande
2020-09-28 Oktober månads föremål och fotografi 2020
2020-09-23 Ur arkivet: En marketenteriprislista 1936
2020-08-20 September månads föremål och fotografier 2020
2020-06-15 Så här års drar sig webmaster tillbaka till internetskuggan i De Djupa Skogarna i Västerdalarna. Som vanligt lyckliggörs hemsidebesökarna således redan nu med Juli & Augusti månaders föremål och fotografier
2020-06-12 Ännu ett par Albert Engström-historier med militär anknytning
2020-06-07 Om Dalregementets slag och segrar och fanornas segernamn
2020-05-30 Juni månads föremål och fotografi 2020
2020-05-16 En alternativ bild av gymnastikhusbranden 1917
2020-05-05 Favorit i repris: Dalarnas indelning
2020-04-30 Maj månads föremål och fotografi 2020
2020-03-30 April månads föremål och fotografi 2020
2020-03-10 En lång historia om en kort visa. Snapsvisa tillägnad Orsa kompani och Jonas Gifting.
2020-03-01 Mars månads föremål och fotografi 2020
2020-02-03 En identifiering av en vpl på ett foto från 1940-talet (publicerat april 2007)
2020-01-29 Ingenting sevärt på TV? Njut då av denna film från 1968, Besöksdag på Dalregementet.
2020-01-27 Februari månads föremål och fotografier 2020
2020-01-10 En liten lektion i geometri, trigonometri och Streckformeln
2020-01-04 Trettondagsläsning: Ur den indelte soldatens lif 1866 / G Nyblaeus, Svenska tiraljörer
2019-12-29 Januari månads föremål och fotografier 2020
2019-12-02 December månads föremål och fotografi 2019
2019-11-01 November månads föremål och fotografier 2019
2019-10-19 Lite allmänbildning
2019-10-04 Oktober månads föremål och fotografier 2019
2019-09-22 Stortapto på Rommehed 2019-09-27
2019-09-15 Äntligen! efter ett längre datorhaveri kommer nu September månads föremål och fotografier 2019
2019-07-18 Dalregementets marsch - ännu en gammal (1929) grammofonskiva upphittad
2019-06-12 Som vanligt drar sig webmaster nu undan till internetskuggan vid den lilla skogssjön i Västerdalarna. Således lyckliggörs hemsidebesökarna härmed med föremål och fotografier för både juli och augusti 2019
2019-05-29 Juni månads föremål och fotografier 2019
2019-05-29 Fäderneslandets öga och öra - - En svensk underrättelseofficer under 40- och 50-talen.
2019-05-04 Ännu en gammal grammofoninspelning (~1910) av Bologner Abschied
2019-04-30 Maj månads föremål och fotografi 2019
2019-04-14 Fo 53, Falu Försvarsområdes stab 1944
2019-03-30 April månads föremål och fotografi 2019
2019-03-20 Dalregementets tre olika regementsmarscher - sju olika grammofoninspelningar
2019-03-13 Tre glada Dalakadetter i Stockholm 1949
2019-03-11 Rommehedslägret - En Dalmålning från 1855
2019-03-03 Lite hemsidestatistik
2019-02-27 Mars månads föremål och fotografi 2019
2019-02-19 "Scener ur den indelta soldatens lif" I kokgropen d v s matlagning i fält anno dazumal
2019-02-08 En titt i Bengt Åhlanders fotoalbum
2019-01-28 Februari månads föremål och fotografi 2019
2018-12-28 Mellandagsläsning: "Scener ur indelta soldatens lif" Det inre af ett Soldattält.
2018-12-26 Januari månads föremål och fotografi 2019
2018-11-30 December månads föremål och fotografi 2018
2018-11-18 Och nu vet vi mer om musikinstrumentet Helikon. Musiksergeant Roland Lindberg skummar igenom hemsidan och ger oss intressanta detaljer om musik och musikinstrument.
2018-11-17 Och nu vet vi mer om den saknade trumman
2018-11-15 Nu vet vi mer om kopparpukan (oktobers föremål)
2018-11-02 Om Saarbataljonen 1935 - den första utlandsmissionen ?
2018-10-30 November månads föremål och fotografier 2018
2018-1023 En liten quiz-ig utmaning
2018-10-12 Ännu ett avsnitt ur "Scener ur indelta soldatens lif". Soldatens aftåg till Regementsmötet.
2018-09-30 Oktober månads föremål och fotografier 2018
2018-09-13 Som utlovat börjar nu följetongen "Scener ur indelta soldatens lif"
2018-08-30 September månads föremål och fotografier 2018
2018-08-29 En autograf
2018-06-16 Som vanligt drar sig webmaster nu undan till internetskuggan vid den lilla skogssjön i Västerdalarna. Således lyckliggörs hemsidebesökarna härmed med föremål och fotografier för både juli och augusti 2018.
2018-05-29 Juni månads föremål och fotografi 2018
2018-05-25 Förvarning: Följetong hösten 2018, en bok från 1866
2018-05-13 Skillnaden mellan order och tesagt
2018-05-10 Vårt gamla närövningsområde, Myran, förvandlas till våtmarker och strövområde
2018-05-08 Uppdatering av identifikationer för april månads fotografi
2018-04-30 Maj månads föremål och fotografier 2018
2018-04-10 Klistermärken / dekaler -
2018-03-30 April månads föremål och fotografier 2018
2018-03-28 En visa från det sjungande Dalregementet
2018-03-16 Kungörelse i Dalpilen 1920-01-23 : Kallelse till inskrivning
2018-02-29 Mars månads föremål och fotografier 2018
2018-01-29 Februari månads föremål och fotografier 2018
2018-01-10 Instruktion för kroppens vård (en kanske 100-årig instruktion för personlig hygien)
2017-12-30 Januari månads föremål och fotografi 2018 - Gott Nytt År
2017-12-05 Ny information om decemberföremålet från Olle Kandell___ (kompletterat 2017-12-06)
2017-11-30 December månads föremål och fotografier 2017
2017-11-29 Svensk/Norskt veteranmuseum i Furudal. Polititroppene, en hemlig norsk armé.
2017-11-13 Om cyklar och cykling
2017-10-31 November månads föremål och fotografier 2017
2017-10-28 Dalarnas Skogskarlars klubb sammanträde med höstblot
2017-10-24 PCS Grk 1966-67 50-årsjubileum
2017-10-31 November månads föremål och fotografier 2017
2017-09-26 Oktober månads föremål och fotografier 2017
2017-09-24 Mera Engström
2017-09-08 Med ljug och allt - två regementschefer i kamp på liv och död
2017-08-26 September månads föremål och fotografier 2017
2017-08-13 Dalreh historia / Kompaniorder 1863 Leksands komp : om skägg
2017-07-02 Sagt & gjort 2017 finns änligen att skåda. 1957 års furirer har haft återträff, Kamratföreningens årsmöte och nationaldagsfirandet finns här och även förgaddringen till årets Dala Tattoo.
2017-06-05 Juli och augusti månads föremål och fotografier 2017 presenteras mycket i förtid enär webmaster behagar dra sig undan i internetskugga i Västerdalarna ett par månader.
2017-05-30 Juni månads föremål och fotografier 2017
2017-05-18 Kamratföreningens resa lördag 2017-08-26 (anmälan senast 06-06)
2017-04-30 Maj månads föremål och fotografier 2017
2017-04-04 Börje Forslund har bidragit med en skröna
2017-04-04 Göran Jensen berättar om en kylslagen MC-färd
2017-03-30 April månads föremål och fotografier 2017
2017-03-25 Med ljug och alt - en ny avdelning på denna hemsida
2017-03-01 Mars månads föremål och fotografi 2017
2017-02-13 En titt i HG Johanssons fotoalbum (Fler bidrag mottages tacksamt)
2017-01-31 Februari månads föremål och fotografi 2017
2017-01-01 Januari månads föremål och fotografi 2017 - Gott Nytt År
2016-12-25 En 150-årig version av Dalregementets historia (Mankell)
2016-11-29 December månads föremål och fotografier 2016
2016-11-05 Lästips - Håkan Mörne: Ärans vinter (Finska vinterkriget)
2016-10-31 November månads föremål och fotografi 2016
2016-10-02 Oktober månads föremål och fotografi 2016
2016-09-03 Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund höll höstfest hos oss på Rommehed med
Och här finns landshövdingens Facebookinlägg efter evenemanget.
2016-08-30 September månad föremål och fotografier 2016
2016-06-19 Skämt eller oförskämt ?
2016-06-17 Nu är det snart midsommar och då drar webmaster till skogs. Således publicerasde juli och augusti månaders föremål och foton reda nu. Njut av sommar'n, vi ses i september.
2016-05-28 Juni månads föremål och fotografier 2016
2016-05-16 Dalkarlsvägen - en marsch från Dalarna till Stockholm 2016-05-03 - - 14
2016-05-06 Dalkarlsbacken vid Stäket. Dalasoldater som vägarbetare på 1600-talet
2016-04-24 Maj månads föremål och fotografi 2016
2016-03-31 April månads föremål och fotografi 2016
2016-02-29 Mars månads föremål och fotografi 2016
20160203 Mera persondata om sjukvårdskorpralen Per Trogen (från Olle Kandell)
2016-01-25 Februari månads föremål och fotografi 2016
2016-01-11 Personalia: Sjukvårdskorpralen Per Trogen, Gaganefs kompani
2016-01-09 Kaserngårdskarta ur Regementsinstruktion 1933 för Kungl Dalregementet
2015-12-31 Karta ur boken "Kungl Dalregementet 50 år i Falun. - Gott Nytt År !
2015-12-25 Januari månads föremål och fotografi 2016
2015-12-21 Lite julläsning, ur handbok för militärer 1844, om distinktioner med mera
2015-11-28 December månads föremål och fotografier 2015
2015-11-28 Svar på november månads materielfråga
2015-11-25 Hemsidans besöksstatistik under de första 10 åren
2015-11-20 Förlåt ! Glömde visst lägga ut november månads föremål och fotografi.
2015-11-07 Strödda tal och tankar / utdrag ur en bok av Hans Lundberg 2006
2015-10-21 Personartikel: 1865/0713 STRÖM, GUSTAF, fanjunkare och far till "Jäda på Älsbörj"
2015-10-19 Några minnesbilder från indelningsverkets dagar av Jäda på Älsbörj
2015-10-10 Städat och målat i och omkring vårt museum i Falun
2015-09-28 Oktober månads föremål och fotografi 2015
2015-08-27 September månads föremål och fotografi 2015
2015-08-05 Dala Gille i Göteborg besökte oss den 2. juli
2015-07-13 Arkivmaterial om och kring 1884/0614:2 SVENSSON, KNUT JAKOB TEODOR
2015-07-12 Personartikel : 1884/0614:2 SVENSSON, KNUT JAKOB TEODOR
2015-06-17 DN 1997 om vår och andras regementsmarscher
2015-06-15 Traditionsenligt försvinner webmaster nu in i internetskugga vid den lilla skogssjön varför juli och augustis föremål och fotografier presenteras redan nu.
2015-05-31 Juni månads föremål och fotografi 2015
2015-05-11 Dalregementsgruppen skjuter med 12 cm granatkastare på Dalregementets skjutfält
2015-04-30 Taltidningsintervju 2006 med Sara Hedström  -  Om Dalregementets museer
2015-04-30 2015-04-28 Arbetsdag vid museet i Falun, bilder
2015-04-29 Maj månads föremål och fotografi 2015
2015-04-20 En ledtråd till månadens gissningstävlan
2015-04-19 Spökbrigaden behagade dinera 2015-04-16
2015-04-02 Personartiklar: Två regementsväblar
1914/0703:1 ERIKSSON ERIK  och  1915/0607 LÖFGREN, HENRIK EMANUEL
2015-03-30 Personartikel: 1928/0101:5 HJELM, BENGT CARL OLOF
2015-03-29 April månads föremål och fotografi 2015
2015-02-23 Mars månads föremål och fotografi 2015
2015-01-28 Folder: Dalregementets marschvisor
2015-01-24 Två inskrivningsböcker berättar om årliga mönstringar
2015-01-23 Februari månads föremål och fotografier 2015
2015-01-01 Januari månads föremål och fotografi 2015
2014-11-27 December månads föremål och fotografier 2014
2014-11-23 Vårminnen - Kamratföreningen i Sundborns socken
2014-11-23 Personartikel : 1875/0616 LINDERDAHL, ANDERS PONTUS
2014-10-26 November månads föremål och fotografier 2014
2014-10-09 Mer information om oktober månads foto 
2014-10-03 Oktober månads föremål och foto  2014
2014-09-01 September månads föremål och foto  2014
2014-07-04 Dalarna i porträtt och bild - en praktbok med persongalleri från 1925
2014-06-15 Juli och augusti månaders föremål och fotografier publiceras redan nu för att webmaster ska kunna dra sig undan i internetskugga över sommaren
2014-05-27 Juni månads föremål och foto  2014
2014-04-29 Maj månads föremål och foto  2014
2014-04-10 Spökbrigaden behagade dinera
2014-03-31 Om värnplikten i Finland och Sveriges avsaknad av densamma
2014-03-31 April månads föremål och foto  2014
2014-03-02 Mars månads föremål och foto  2014
2014-02-07 Månadens foton januari 2012 har blivit positionsbestämda
2014-01-30 Februari månads föremål och foto  2014
2013-12-29 Januari månads föremål och foto  2014   GOTT NYTT ÅR !
2013-11-24 December månads föremål och foto  2013
2013-11-22 Nyutgiven bok: Dalregementets musikkår 1776-1971, Söderlund/Franzén
2013-10-28 November månads föremål och foto November 2013
2013-10-06 Förlåt igen! Ni har fått vänta även på oktobers föremål och foto. Här är dom.
2013-09-08 Förlåt! Ni har visst fått vänta på septembers föremål och foto. Här är dom.
2013-08-28 Stortapto på Rommehed
2013-08-24 Ragnar Waern har gått ur tiden
2013-07-29 Börje Forslund i Hosiannas spår - ett stycke flyghistoria
2013-07-14 Månadens föremål och fotografier Augusti 2013
2013-06-16 På grund av instundande semester och internetskugga publiceras Månadens föremål och fotografier för Juli 2013 lite tidigare än vanligt
2013-06-09 Nationaldagsfirande och kamratföreningens årsmöte på Rommehed
2013-06-06   Uppmärksamma hemsidebesökare kompletterar och rättar informationen på hemsidan.
Juni månads föremål 2013 och November månads fotografieer 2012 har korrigerats
2013-06-02 Hemsidestatistik
2013-05-30 Månadens föremål och fotografier Juni 2013
2013-04-29 Månadens föremål och fotografier Maj 2013
2013-04-13 Två bröder - två musikanter - två personartiklar - två porträtt
Budo Karlsson och brodern Henrik Lemón
2013-04-04 Klart bakåt! en minnesbok av Einar Lyth
2013-03-30 Månadens föremål och fotografier April 2013
2013-03-22   Sagt & Gjort ock Kalendern uppdaterade
2013-03-11 Dalregementets höstmarsch runt Siljan 1947
2013-02-28 Månadens föremål och fotografier Mars 2013
2013-02-26 Avtackning 1951 av chefen för Falu Lottakår, Anna Cornelius
2013-01-27 Månadens föremål och fotografi Februari 2013
2013-01-01 Månadens föremål och fotografier Januari 2013
2012-11-27 Månadens föremål och fotografier December 2012
2012-10-28 Månadens föremål och fotografier November 2012
2012-10-19 Börje Forslunds bilder samlade till en sida
2012-09-28 Månadens föremål och fotografi Oktober 2012
2012-09-15 1962 års plutonchefsskola 50-årsjubilerar 
Kompletterande material utlagt 2012-10-04
2012-09-13 Spökbrigaden på Rommehed
2012-09-10 Personalen vid CTH hattfabriks museum besöker vårt museum på Rommehed
2012-09-08 Dalregementets och Hälsinge regementes kamratföreningar i Stockholm
2012-09-07 Några bilder från STORTAPTO på Rommehed
2012-08-27 Månadens föremål och fotografi September 2012
2012-08-29 HG's teori om platsen för juli månads fotografi
2012-08-26 Augusti månads föremål - gåtan är löst!
2012-06-20 Musikafton i sommarkväll på Rommehed 2012-06-19
2012-06-17 Nu är det midsommar och sommarlov och semester så webmaster tar sej friheten att publicera både juli och augustis föremål och fotografier för att därefter försvinna in i internetskuggan vid stranden av den lilla skogssjön i Västerdalarna.
2012-05-27 Månadens föremål och fotografier Juni 2012
2012-05-22 Mer information om soldaten som inte lämnade in sin permissionssedel
2012-05-20   Sagt & gjort och Kalendern uppdaterade
2012-05-19 Dalkarlsvägen går i mål på Stortorget i Gamla stan, Stockholm
2012-05-13 Hjälmen 1960 - en soldattidning av Corporalerne vid Västerdals kompani
2012-04-30 Månadens föremål och fotografi Maj 2012
2012-04-01 Månadens föremål och fotografi April 2012
2012-03-01 Kungl. Biblioteket har börjat att digitaliserar dagstidningar. Läs Dalpilen, Falu Weckoblad och Faluposten från 1700-talet och framåt.
2012-02-25 Månadens föremål och fotografi Mars 2012
2012-02-16 Kamratföreningens medlemsblad 1940 N:o 14
2011-02-12 Fana m/1686 tillverkad år 1728
2011-01-31 Månadens föremål och fotografier Februari 2012
2012-01-18 Karamellanmodellen - Lite pyssel från 1991
2012-01-17 Ledtråd till identifiering av månadens föremål. Försök igen!
2012-01-17 Sten Bergman hittade en gammal permissionssedel
2012-01-17 Alternativ användning av Linnesäckar  -  Konstverket "Torso"
2011-12-28 Mellandagsförströelse : Om regementens ålder, Gustav Vasa och hans livvakt med mera.
2011-12-27 Månadens föremål och fotografier Januari 2012
2011-12-25 Hästar under beredskapstiden - Ur Anitas gömmor
2011-12-02 Månadens föremål och fotografi December 2011
2011-10-30 Månadens föremål och fotografi November 2011
2011-10-28 Karamellan flyttad ut åt heden, på plats vid paviljongen
2011-09-26 Månadens föremål och fotografi Oktober 2011
2011-09-26 1756 års kompanifana
2011-09-22 Adolf Vilhelm Edelsvärd, officer och arkitekt, fortifikatör, byggnadsledare, riksdagsman m m
2011-09-14 Höstens första spöklunch avnjöts på Rommehed
2011-09-14 Vår "monter" på museimässan i Dalarnas museum 2009-09-09 och 10
2011-09-12 Romehedspunsch (Beställningssortimentet Art nr 87840)
2011-09-03 Kamratföreningarna I 13 / I 14 reste till Strängnäs
2011-08-31 Stortapto på Romehed
2011-08-28 Månadens föremål och fotografi September 2011
2011-08-17 1714 års livfana
2011-08-13 En broderad variant av 1686 års kompanifana
2011-07-20 Utdrag ur DALAHISTORIER (Falu-Kuriren 1941)
2011-06-20 Månadens föremål och fotografier för både Juli och augusti 2011 tillgängliggörs härmed varefter webmaster behagar begagna sej av semester.
2011-06-07 Nationaldagsfirande på Rommehed - en bildkavalkad
2011-05-31 Hemsidestatistik (kurva) för de första sex åren
2011-05-30 Månadens föremål och fotografi Juni 2011
2011-04-25 Månadens föremål och fotografier Maj 2011
2011-04-21 Spökbrigaden behagade dinera
2011-04-17 1675 års kompanifana
2011-03-31 Månadens föremål och fotografier April 2011
2011-03-06 Persedlar i 1912 års rulla
2011-03-06 Knäpp knappen !
2011-03-02 En titt i 1847 års rulla för armén
2011-03-01 En titt i ett gammalt reglemente
2011-02-28 Månadens föremål och fotografi Mars 2011
2011-02-06 Kamratföreningens medlemsblad 1939 N:o 8
2011-02-03 Nytt projekt : Dalregementets musik
2011-01-30 Armborstet 1958 - teckningar av Ingemar Tunander
2011-01-27 Månadens föremål och fotografier Februari 2011
2011-01-24 1686 års fanor
2011-01-16 Ny avdelning på hemsidan : Fanor och uniformer  /  1807 års uniform
2011-01-10 Vi gör ett försök med  Gästbok ( nedlagd efter två månader - ingen skrev nå't )
2011-01-06 Lite grann om "Hobborn", korum, Armborstet 1952 med mera
2011-01-01 Månadens föremål och fotografier Januari 2011
2010-12-26 Personalia : 1934/0420:4  "Hobborn" Lindström, Carl Lennart
2010-12-26 Dalkarlssången författad 1840 på Rommehed av 2.löjtnanten Gustaf Nyblaeus
2010-12-26 Personalia : 1839/0119 NYBLAEUS, GUSTAF  Författare till bl a Dalkarlssången
2010-12-25 En drygt 200 år gammal kompaniorder
2010-12-25 Vinterstämning på Rommehed och i Falun
2010-12-23 Webmasters julklapp till dej : En skärmsläckare med Dalregementskänsla
2010-12-21 Lite julläsning: Kamratföreningens medlemsblad 1938 N:o 7
2010-12-14 Två olika sätt att bära Dalpilarna på axeln - bl a Dalabataljonens nya förbandstecken
2010-12-07 Tisdagsklubben i Stockholm träffas i regel på tisdagar  -  så klart. Så här hade vi det vid ett par av de senaste träffarna.
2010-12-05 Personartiklar om Clarence Jonsson och Gösta "Hosianna" Davidsson Carlsson
2010-11-30 Månadens föremål och fotografier -december  2010
2010-10-20 Månadens föremål och fotografier - november  2010
2010-09-28 Månadens föremål och fotografier - oktober 2010
2010-08-23 Månadens föremål och fotografier - september 2010
2010-08-18 Uppgifterna om Tisdagsklubben uppdaterade
2010-08-04 Arkivet: Ragnar Morling i Dala-Järna lånade oss en del intressant material om en liesmed
2010-08-02 Lite kuriosa kring punsch och cocnac samt 11 Grönstedtare på Dalregementet
2010-08-01 Månadens föremål och fotografier - augusti 2010
2010-07-31 Håkan Liljeqvist visste vad juli månads föremål var för någonting. Grattis!
2010-06-26 Götagardisten Lennart Backe har identifierat nr 2 Lars-Erik Klockar, Orsa, på
2009 juni foto - FPCS 1961
2010-06-20 På grund av instundande semester publiceras juli månads föremål och fotografi lite i förtid
2010-06-20 Vårt  museum i Falun pressvisades fredag 18/6 och öppnas för allmänheten tisdag 22/6
2010-06-15 Ska Du uppåt Älvdalen till i sommar? Besök "Feel the fifties" på Rots Skans
2010-06-15 Ny avdelning under Läsarbidrag: Läsarnas minnen. Lennart Franzén står för det första bidraget
2010-05-30 Månadens föremål och fotografier - juni 2010
2010-04-29 Månadens föremål och fotografier - maj 2010
2010-04-25 Övningsområdeskartan Rommehed 1959
2010-04-18 Dalregementets fanor presenteras
2010-04-18 Personartikel om Rutger Fuchs  -  slaget vid Gadebusch 1712
2010-04-16 Personartikel om Fredrik Gyllenram 1929-2010
2010-04-11 Sista veckan i maj 2010 reser Spökbrigaden till Narva / INSTÄLLT
2010-04-10 Läsarnas fotografier : Börje Forslund 1981
2010-03-27 Månadens föremål och fotografier - april 2010
2010-03-26 Det kom ett mail med ID-komplettering till månadens foto juni 2009 (FPCS 1961)
2010-03-01 Det kom ett brev.....  Lite mera information om månadens fotografi december 2009
2010-02-28 Månadens föremål och fotografier - mars 2010
2010-02-08 Ett besök i biblioteket: Dalregementets Historia
2010-01-29 Månadens föremål och fotografier - februari 2010
2010-01-06 Personartikel om Hans Lundbergh  1918-2009
2009-12-30 Hemsidestatistik t o m 2009
2009-12-28 Månadens föremål och fotografier - januari 2010
2009-12-22 Verksamhetsåret avslutades med styrelsemöte och julsupé
2009-11-29 Månadens föremål och fotografier - december 2009
2009-11-15 Ett litet guldkorn ur Dalarnas poesiskatt - Karlfeldt: Fanjunkar Berg
2009-11-15 Vi puffar för Rommeheds Julakvavit  - finns på systembolaget
2009-11-15 Referat från musikafton OCH förteckning över alla musikaftnar från starten 1981
2009-11-15 Senaste nytt: Musikafton i Dalasalen 2009-11-05
2009-10-31 Månadens föremål och fotografier - november 2009
2009-10-19 Arkivet : Siri Sundstedt  -  Rödakorsare och lotta under beredskapen
2009-10-18 Hemsidestatistik -  antal unika besökare per dag
2009-10-04 Biblioteket: Norsk bok om norska baser i Sverige 1944-45.
2009-10-04 Personalia:  1948/0501 WETTERHALL, GÖSTA CARL FREDRIK
2009-10-01 Månadens föremål och fotografier - oktober 2009
2009-09-20  "Batplock 1972"  dokumentärfilm från grundutbildningsbataljonen  45 minuter
2009-09-02 Stortapto på Rommehed 2009-09-01   -  några fotografier
2009-08-31 Månadens föremål och fotografier - september 2009
2009-07-11 Olle Kandell har identifierat juni månads föremål - Vinst: fritt museiinträde
2009-06-16 På grund av instundande LÅÅÅÅNGA sommarledighet tar sig webmaster friheten att publicera både juli och augusti månaders föremål och foton redan nu. Glad midsommar allihop!
2009-06-07 Senaste nytt: Spökbrigaden behagade samlas 2009-04-23
2009-06-07 Biblioteket: Dalregementets "Instruction för en soldat i fält" 1812
2009-05-29 Månadens föremål och fotografier - juni 2009
2009-04-27 Månadens föremål och fotografier - maj 2009
2009-04-05 En terrängbil 9033 införlivad med samlingarna
2009-03-30 Månadens föremål och fotografier - april 2009
2009-03-02 Månadens föremål och fotografier - mars 2009
2009-02-26 Hemsidestatistik -  antal unika besökare per dag
2009-01-27 Månadens föremål och fotografier - Februari 2009
2009-01-10 Brevsamlingen efter volontär 158 Pellas Ernst Johansson kompletterad
2009-01-07 Exempel på släkforskning: Stamkort vpl 539 58/29 Sundstedt
2009-01-06 Fler teckningar av volontären Pellas Ernst och utdrag ur brev
2009-01-05 Inkomna rättelser och en god historia
2009-01-01 Månadens föremål och fotografier - januari 2009
2008-12-23 Dalregementets Idrottsförenings 100-årsskrift utgiven 2008
2008-12-22   2009 års kalender publicerad. Meddela webmaster allt som bör noteras där.
2008-12-05 Läsarnas bidrag: Vi har fått ett brev med intressanta upplysningar i anslutning till Axel Fribergs rapport från Grundforsen 1940.
2008-12-05 Läsarnas bidrag: Vi har fått en samling brev, skrivna och illustrerade av Pellas Ernst
2008-11-24 En titt i arkivet:  Inskrivningsböcker och inskrivningsnummer
2008-11-23 Läsarnas bidrag: Nils Sundstedts album påfyllt med 7 fotografier
2008-11-23 Månadens föremål och fotografier - december 2008
2008-11-23 Personalia: 1938/0701 AXÉN, STURE
2008-11-09 Hemsidestatistik t o m oktober 2008
2008-11-09 Ett filmklipp från 1940 - Digitaliseringsprojektet fortskrider sakta men säkert
2008-11-01 Ny avdelning : Läsarnas bidrag / Dokument utifrån
2008-10-25 Månadens föremål och fotografier - november 2008
2008-09-28 Månadens föremål och fotografier - oktober 2008
08-09-21 Förslag till kokvagn för Svenska arméen i fält 1902
2008-09-11 Dalregementets museum i Falun återinvigdes 2008-09-06 i samband med högtidlighållandet av Dalregementets 100 år i Falun. Klicka på bilden om Du vill se ett bildspel.
2008-09-01 Månadens föremål och fotografier - september 2008
2008-08-10 Snart återöppnas vårt museum i Falun. Föremålen plockas fram ur gömmorna.
2008-08-08 Program för firandet av Dalregementets 100 år i Falun
Observera: hemsidan uppdaterad 08-08-08 av en 08:a (webmaster)   :-)
2008-06-14 Senaste nytt  -  Musikafton på Rommehed 2008-06-10
2008-06-14 Senaste nytt  -  Rolf Dahlström avtackad som Kamratföreningens ordförande
2008-06-14 Nationaldagsfirande på Rommehed 2008-06-06
2008-06-11 Samlingarna / Biblioteket: Våra vanligaste proviantartiklars beskaffenhet 1891 (om brännvinet)
2008-06-11 Lite nytt vetande om månadens föremål november 2006 från Christoffer Stavenow
2008-06-07 Rommehed - Torpet: I anslutning till nationaldagsfirandet återinvigdes torpet
2008-05-30 Månadens föremål och fotografier - juni 2008
2008-05-27 Senaste nytt - Musikafton på Rommehed i försommarkväll
2008-05-20 Rommehed - Torpet: Skorsten m m. Bertil Lysén med hantlangare i aktion
2008-05-11   Kalendern : Evenemang maj - november införda.  Kalendern fylls dessutom på fortlöpande
2008-05-11 Dalregementet 100 år i Falun. Evenemangssida som kommer att uppdateras fortlöpande
2008-05-10 Senaste nytt: Kapten Aleman med Livgardets musketerare övar på Dalregementets kaserngård
2008-05-08 Senaste nytt: Lions Borlänge besökte Rommehed 2008-05-08. Ragnar guidade
2008-05-07 Samlingar / Arkivet: Minneslista för krigsmaktens personal Utg.5 1967 nov
2008-05-07 Senaste nytt: Rolf Lindqist 75 år
2008-05-07 Personalia: 1965/0701 LINDQVIST, ROLF MARTIN
2008-04-27 Månadens fotografier maj  2008
2008-04-27 Månadens föremål maj  2008
2008-04-26 Senaste nytt: Spökbrigaden behagade samlas torsdag 2008-04-24
2008-04-21 Biblioteket : Pedagogisk gymnastik  1898
2008-04-20 Personalia: 1887/1104:2 GRIPENSVÄRD, FREDRIK
2008-04-09 Mera film, från 1968
2008-04-06 En filmsnutt till, från 1958
2008-04-03 Film-sidan förbättrad, och mer ska det bli
2008-03-30 Protokoll från styrelsemöte, årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2008-0318 Endast för föreningsmedlemmar - Inloggning efter tillstånd från webmaster
2008-03-29 Månadens fotografier april 2008
2008-03-29 Månadens föremål april 2008
2008-03-28 Filmsidan har fått lite mera innehåll och finns länkad även från sidan Samlingar
2008-03-11 En ny avdelning har öppnats på hemsidan : TORPET
2008-03-10 NYTT PROJEKT Dalregementets filmer digitaliseras
2008-03-06 Senaste nytt: Torpet flyttat till Rommehed
2008-03-01 Månadens fotografier mars 2008
2008-03-01 Månadens föremål mars 2008
2008-02-24 Evenemangssidorna Falun resp Rommehed ersatta av KALENDERN
2008-02-17 Tidningsurklipp 1975: Marketenterskan Anna, född 1889, återser Dalregementet efter 60 år
2008-02-16   Föreningsarkivet - sammanträdeskalender 2008
2008-02-05 Fältkistan Alexander på avvägar - meningsutbyte med SJ
2008-02-04 Annons: intendenten infordrar offert å livsmedel
2008-01-30 Månadens fotografier februari 2008
2008-01-30 Månadens föremål februari 2008
2008-01-30 Ett par bilder från studentbostäderna i B-kasern
2008-01-27 En till teckning av Pellas Ernst
2008-01-20 Teckning av Pellas Ernst : "Löjtnant Flodström, 1925"
2008-01-19 Personalia: 1965/1201:3 GREN, LARS ARNE RAGNAR
2008-01-19 Personalia: 1960/0826:1  ANDERSSON, GOT SVEN ELOV
2008-01-17 Senaste nytt: Årets första styrelsemöte (bild)
2008-01-12 Samlingar / Arkivet: Ordermall för Gevärsgruppchef
2008-01-06   Startsida: Standardbild (d v s jul & nyår upphör)
2008-01-03 Personalia: 1951/0501 PALMEBRANDT, KARL ARNE
2008-01-03 Hans-Göran Berglund har fått Borlänge kommuns kulturpris 2007
2007-12-28 Månadens fotografier januari 2008
2007-12-28 Månadens föremål januari 2008
2007-12-28 Besöksstatistik för denna hemsida 2005 - 2007
2007-12-22   Startsida: God Jul & Gott nytt år
2007-12-21 Senaste nytt: Länk till hemsida om Skyttepaviljongen