Dalregementets personhistoria utgavs i 5 delar åren 1984, 1989, 1993, 1995 och 2001. Härutöver utgavs 1997 ett supplement med tillägg, ändringar och samlat namnregister över del I - IV.

Klicka här för köp av Dalregementets personhistoria

Mer än 3000 av officerskårens fotografier har sedermera digitaliserats och registrerats i en databas varför det nu är möjligt att knyta samman en del fotografier med artiklar ur personhistorien.

Vi börjar naturligtvis med Engelbrekt Flodström, mannen bakom personhistorieverket. Han hade för övrigt planer på att förse så många personartiklar som möjligt med porträtt vilket dock inte kunnat förverkligas tidigare av flera skäl.
1918/1231:1 FLODSTRÖM, ANDERS ENGELBREKT, född 1896-12-14

Denna avdelning kommer naturligtvis att fyllas på efter hand. Senast inlagda artikel ligger alltid högst upp i nedanstående lista.

OBSERVERA ATT PERSONARTIKLARNA HÄRRÖR SEJ FRÅN PERSONHISTORIEVERKET OCH ANDRA PUBLIKATIONER OCH ATT DE I REGEL INTE UPPDATERAS VID INFÖRANDET PÅ HEMSIDAN.
Littreringen i nedanstående tabell avser anställningsår vid Dalregementet.

2023-03-17 1971/0930:3  Nyström Jan-Ola
2021-12-05 1937/0430:2 Sven Lennblad
2021-12-05


Fyra personartiklar som visats i olika sammanhang men inte redovisats i denna sammanställning

1941/0415:1 Gustaf Lodin

1945/0901:6 Nils Lennart Forsen

1964/0207:1 Bengt Edebrand

Soldaten 35 Norman vid Västmanlands regemente


2021-05-11 Indelte soldaten, furir Anders Frimodig
och 1948 års underbefälskår
2021-04-30 1920/1231:3 Erik de Maré
2021-03-27 1945/0901: Crafoord, John
initiativtagare till fullbordandet av Dalregementets personhistoria
2020-03-11 Distinktionskorpral Jonas Gifting, 1856-1934
2019-05-29

1915/1231:6 TERNBERG, HELLMUTH ERNST AXEL

2018-05-13 1912/1231:2 VON UNGE, CASPER HENNING
2016-01-11 Sjukvårdskorpralen Per Trogen
2015-10-19 1865/0713 Ström Gustaf, fanjunkare och far till "Jäda på Älsbörj"
2015-07-12 1884/0614:2 SVENSSON, KNUT JAKOB TEODOR
2015-04-02 Regementsväblarna 1914/0703:1 ERIKSSON ERIK och
1915/0607 LÖFGREN, HENRIK EMANUEL
2015-03-30

1928/0101:5 HJELM, BENGT CARL OLOF

2014-11-23

1875/0616 LINDERDAHL, ANDERS PONTUS

2013-08-24 1948/0901 WAERN, KARL RAGNAR
2013-04-13

1892/04 19:1 KARLSSON, CARL RICHARD BUDO

2013-04-13 1895/0930 LEMÓN, AXEL HENRIK WILHELM
2011-09-22

1844/0410 EDELSVÄRD, ADOLF VILHELM

2011-01-06

1934/0420:4 LINDSTRÖM, "HOBBORN" CARL LENNART

2010-12-28

1839/0119 NYBLAEUS, GUSTAF  - Dalkarlssångens författare

2010-12-05

1911/1230:1 CARLSSON, GÖSTA DAVIDSSON  "Hosianna"

2010-11-30 1979/1001:2 JONSSON, ÅKE CLARENCE
2010-04-18 1709/1021:9 FUCHS RUTGER   Slaget vid Gadebusch
2010-04-17 1976/0501 GYLLENRAM, FREDRIK BERTILSSON
2010-01-06 1941/0415:2 LUNDBERGH, HANS PER NILS JOHAN
2009-10-10 1948/0501 WETTERHALL, GÖSTA CARL FREDRIK
2008-11-23 1938/0701 AXÉN, STURE
2008-05-07 1965/0701 LINDQVIST, ROLF MARTIN
2008-04-20 1887/1104:2 GRIPENSVÄRD, FREDRIK
2008-01-19 1965/1201:3 GREN, LARS ARNE RAGNAR
2008-01-19 1960/0826:1  ANDERSSON, GOT SVEN ELOV
2008-01-03 1951/0501 PALMEBRANDT, KARL ARNE
2007-11-14 1889/0528 NORDIN, CARL HJALMAR
2007-09-23 1959/0401:5 NORDSTRÖM, KARL-ERIK OSCAR
2007-08-18 1916/1230:1 FRIEBERG, JOHAN AXEL
2007-08-02 1854/0622:2 VON KNORRING, JOHAN GUSTAF EDVARD
2007-07-12 1893/0515 VON ROSEN, CARL WILHELM KNUT
detta porträtt är även fototekniskt intressant
2007-07-10 1865/1300 SCHULTZBERG, GUSTAF ENEBOM