December 2013  -  Månadens fotografi

Nils-Erik Göterstad har lämnat ett antal glasplåtar till våra samlingar och efter lite digitalisering och bildbehandling fick vi fram bland annat nedanstående bild.

Detta kan vara ett av de tillfällen då kommandot "Sk-thus, framåt marsch!" enligt traditionen uttalades. Traditionen förmäler dessutom att man höll takten med hjälp av en trumslagare som satt på taket. Traditionen förmäler också att man flyttade huset genom att ett antal soldater bar huset på sina axlar genom att sticka upp sina huvuden i de för andra ändamål befintliga hålen i inredningen - en skröna förstås!
Byggnaden bars på långa stänger av kanske 100 man.

Det finns andra fotografier av motsvarande manöver på annan plats och med annan anförare (notera befälspersonen med sabel). Kanske flyttade man helt enkelt huset när gropen därunder var full?

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se