Albert Engströms militäriska teckningar
 


Och kan ni tänka er, dom jäkla bondlurvarna klagade på soppan och sa,att den inte dugde till svinmat engång, och ändå hade jag själv provat den !


   


 

Den gamle distinktionskorpralen Fröjd håller på grund av ordinarie lärarens sjukdom skola i en skogssocken. Prästen kommer på inspektion.

- Jag förstår inte betygsättningen, säger prästen. Här står t.ex. kristendom J.U. och historia F.B. Vad betyder det?

Fröjd:
- J.U. är jävligt usel och F.B. förbannat bra!

Beträffande distinktionkorpral se Handbok för militärer