DIVERSESIDAN  
Här samlar vi sådant som inte hör hemma under övriga rubriker i menyn till vänster.
 
En liten lektion i handhavandet av streckformeln samt lite geometri och trigonometri
Redan som mycket ung skrev han autografer, som här i Östra baracken på Rommehed
April 2018
Vårt gamla närövningsområde, Myran, förvandlas till våtmarker och strövområde.
Kuriosa kring punsch och cocnac
samt 11 Grönstedtare på Dalregementet
   
  Ett par bilder från studentbostäderna i B-kasern
   

Moderna antivirusprogram upplever vårt bildspelsprogram som skadlig programvara varför vi har tagit bort det.

Så småningom kanske bilderna återkommer här i annan form.

 

   
  Några sanningar(?) ur kapitlet om Krigsskolorna och armén av John Sundberg i Boken om Stockholm – i ord och bild  / Nilsson & Bergling’s förlag, Stockholm  1901 / Iduns Kungl. Hofboktr. filial
   

Dalregementets igenkänningssignal och dess anpassning till bataljons- och kompanisignaler
   

Ny skylt (2007) på heden genom Länsstyrelsens försorg (Miljövårdsenheten)

Den tidigare betesmarken mellan lägret och Dala-Airport, har trampats och slitits av soldater från 1790-talet fram till våra dagar.
Träd och buskar har inte kunnat etablera sig, i stället har en grässtäpp uppstått.
Här lever bl a två för Dalarna sällsynta arter, ett bi och en svamp , med sina nordligaste utposter på Rommehed: Randbyxbiet och Diskröksvampen. 

Reservatet (6 ha) bildades 1977 för att bevara grässtäppen och de för Dalarna ovanliga arterna.

Andra stäppväxter som finns här:
tallriksäggsvampen, fårsvingel, gulmåra, knytling, fältarv, femfingerört, kummin, röllika, rödven och liten blåklocka.

 

Läs mer på följande länkar

http://www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=3121

http://www.borlange.se/templates/BlgPage____3799.aspx

 

   
   
   
   
   

 

 

 

X