Börje Forslund rapporterade för länge sedan om löjtnanten "Hosianna" Carlsson-Davidsson och nu (sommaren 2013) har Börje följt i Hosiannas spår.

Läs gärna det ursprungliga materialet om flygaren från Dalregementet innan du tar del av det nedanstående resebrevet.

Från: Forslund Börje
Till: webmaster@dalregementetsmuseer.se
Datum: 18 jul 2013 08:52
 

 

Hej!
Jag har varit i Finland. Åkte en tur till Kolho och spanade.

Hittade platsen där "Hosianna" landade och lyfte från. Talade med ett finskt par som har sin stora tjusiga villa på platsen idag. Mannen berättade om platsen och bjöd in oss för diskussion i vardagsrummets soffa med utsikt över sjön där "Hosianna" opererade från isen.
 

Alldeles utanför  ligger en konstgjord ö som de kallar ”Rimpihelvetti”,
fritt översatt Flishelvetet.
Man körde dit restprodukter från ett sågverk och det har bildat en ö. Det brann förr i flisen, därav namnet.
 

Ett mausoleum finns på höjden intill sjön där makarna Bonn är begravda. Det var de som startade sågverket.

 

En bit därifrån  utefter genomfartsvägen har Suomen Ilmavoimat (Finska flygvapnet) rest ett monument över det som de räknar som Finlands första militära start och landningsplats.