Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  100:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

SAGT & GJORT
201
9
Välj till höger och klicka
för tidigare års nyheter
2005
2006
2007

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017

 

Alla är välkomna att bidra till "Sagt & Gjort"
Skicka bilder, bildtexter, reportage - ja nästan vad som helst till webbmaster@dalregementetsmuseer.se

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glöm inte årsavgiften ( 100 kronor ) till Kamratföreningen bankgiro 131-3618
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2019-08-27 Ett stämningsfullt Stortapto på Rommehed

Stortapto har de senaste decennierna vid månadsskiftet augusti-september fått avsluta sommarens aktiviteter på Rommehed.
Den 27 augusti, i en varm sensommarkväll, samlades cirka 300 personer för att lyssna på
Hemvärnsmusikkåren Borlänge under ledning av Tomas Hellström som konserterade från
Paviljongen.
Hans- Göran Berglund reciterade traditionsenligt ”Tuna ting” av  E-A Karlfeldt.


Musikkåren marscherade sedan från heden upp mot minnesstenen där, under ledning av
Hemvärnstrumslagare Per Granit, Svenska Arméns stora tapto framfördes. Allt i skenet av stockvedsbrasor och marschaller. Dalregementsgruppens tillträdande chef överstelöjtnant Daniel Bank tackade musikkåren för ett väl framfört tapto.

Föreningen Rommehed erbjöd kaffe och bröd vid vaktlokalen. Programmet arrangerades av Dalregementsgruppen, Föreningen Rommehed, Dalregementets Kamratförening och Dalregementets museer och samordnades även detta år av Jan-Ola Nyström.