SAGT & GJORT 2013 

       

 


Föreningen Rommehed meddelar att Arne Nyberg (86) har renoverat lyran till Musikpaviljongen. Ett mycket gott arbete.
Nu ska Rolf Hellgren rengöra och impregnera lyran under vintern för att under våren måla den med guldfärg och sättas upp inför sommarens evenemang.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stig Hermansson rapporterar från Stortapto den 27:e augusti
(klicka här för program)
 

En fantastisk afton för sommarens sista evenemang för Föreningen Rommehed, som serverade kaffe med munk till besökarna.
En ljum sensommarkväll med nära 500 besökare som fick njuta av Hemvärnets Musikkårs konsert från Musikpaviljongen. Filmmusik, evergreens, marschmusik och slutligen Dalregementes marsch.
Därefter tågade musikkåren mot Officerssalongen där Hans Göran Berglund reciterade Karlfeldts "Tuna Ting" på en förtjänstfullt sätt innan Stortapto genomfördes.

 


Jan Ola Nyström i uniform m/ä och Marcus Hjelm i en något modernare uniform


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationaldagsfirande på Rommehed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kamratföreningens årsmötesförhandlingar i anslutning till nationaldagsfirandet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Föreningen Rommehed genomförde sitt Årsmöte den 26 februari i museets lokaler  på Rommehed. Ett 25-tal personer deltog.
Efter årsmötesförhandlingar inmundigades ärtsoppa och punsch och detta följdes av
 intressant och initierad bildvisning av motiv från Borlänge från en svunnen tid.------------------------------------------------------------------------

Hälsinge Regementes Kamratförening firade den 16 mars sitt 75-årsjubileum.
100 personer samlades för kaffe i den gamla matsalen kl 1930.
I soldatkyrkan bänkades sedan deltagarna för musik utförd av en hemvärnsoktett, och korum.

Högtidstalet hölls av förre försvarsområdesbefälhavaren mm pensionerade generalen Hans Berntsson som talade kring försvarets utveckling.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och lyckönskningar till jubilaren intogs en mycket smaklig lunch i soldatkyrkans matsal.

Ett mycket trevligt och värdigt firande av jubileet.
Dalregementets Kamratförening representerades av vice ordf. Jan-Ola Nyström.