Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  100:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

SAGT & GJORT
201
7
 
 


Alla är välkomna att bidra till "Sagt & Gjort"

Skicka bilder, bildtexter, reportage - ja nästan vad som helst till webbmaster@dalregementetsmuseer.se

Månadens föremål och fotografier är alltid tillgängliga
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glöm inte årsavgiften ( 100 kronor ) till Kamratföreningen bankgiro 131-3618
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dalarnas Skogskarlars klubb höll 2017-10-28 sammanträde med höstblot i vårt museum på Rommehed.

Den första programpunkten var "Hälsningsprocedur genom handslag, eventuellt honnör, och delgivande av krämpor och svagheter".
(webmasters kommentar: smart att klara av krämporna redan i starten så att man sedan kan ägna sej åt trevligare saker) Programbladet innehöll bland annat nedanstående bild.

Och visst kan man lätt duka för 90 personer här. Skogskarlarna avnjöt en måltid med älggryta, potatismos, lingonsylt och kaffe!

Klicka här för ett Skogskarlsbildspel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2017-10-13 -- 14

1967 muckade plutonchefssolan på Skolkompaniet. Sedan dess har 20- och 30-årsjubileum uppmärksammats med samlingar vid regementet. Nu var det dags för halvsekel! Tillresande träffades på en pub på fredagskvällen innan taptot gick och tystnaden infann sej på logementet. Under lördagen informerades om dagens verksamhet vid Dalregementsgruppen. Utbildningen 1966-67 syftade till krigsplacering som granatkastarplutonchefer och lyckligtvis medgav den nu återupptagna utbildningen vid Dalregementsgruppen att dagens värnpliktiga inom Dalabataljonen kunde visa pjäser och eldledningsmateriel.


Klicka på bilden för en förstoring med namn

Efter besök på Dalregementets museum avnjöts middag på officersmässen.
22 nöjda deltagare (av ett 30-tal möjliga) var eniga om att nästa träff måste ske inom 5 år! (Av befälet från utbildningstiden deltog kompanichefen överstelöjtnant Hugo Wretskog, överstelöjtnant Rolf Sandström, major Mats Kristoffersson och kapten Sven Andersson). Kommittén som arrangerat bestod av Jan-Ola Nyström, Vesa Hartikainen, Gustaf Eisen och Björn Borgersen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalarnas Tidningar, Artikel och film
Tattoo: Mönstringsparad på Stora torget i Falun

Årets Dala Tatto inleddes med förgaddring på Rommehed måndag 26 juni.


Veterankorpsen från Lillehammer i Norge


Landshövding Ylva Thörn inspekterar och förklarar årets Tattoo invigt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----

Kamratföreningens årsmöte avhölls i museet på Rommehed
i anslutning till nationaldagsfirandet

NATIONALDAGSFIRANDE på Rommehed

Stig Hermanson Till:webmaster@dalregementetsmuseer.se

Firandet började redan vi 10.o0 då hela 44 st. traktorekipage anlände. Många med skrindor med barn viftande med flaggor. 27 st. veteranmopeder anslöt. 

Barnens Dag hade ett stort utbud med bl.a. pilskytte och armborstskytte. Vidare underhöll clownen Zebbe från Hofors barnen.

 Kl 1900 började det traditionella Nationaldagsfirandet. Hemvärnets Musikkår med Tomas Hellström, Stora Tuna spelmanslag och Stora Tuna Folkdansgille, Borganäskören, Musketerarkåren, föreningar och intresseorganisationer medverkade.

Högtidstal av Kulturnämndens ordförande Ann-Cecilia Thenander  

                        Med vänlig hälsning
              FÖRENINGEN ROMMEHED

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2017-05-31 Tio gentlemän som blev furirer för 60 år sedan,
Sten Bergman berättar:

Vi tio som träffades den sista maj 2017, tillsammans med en lillebror till en av oss, började med värnplikt 1955.
På militärt vis intog vi i dag en fika utomhus, vid minnesstenen i Rommehed.  Det gäller att orka hela dagen.

Minnesbilderna rann till och samtalen flöt lätt. Män runt 80 må ha krämpor men prata kan dom. Sommaren 1955 närmare bestämt den 12 juni var det Kamratföreningens årsmöte och Indelta Livkompaniets årsmöte på Rommehed. Vi var med, några iförda uniform m/ä och några med vita rockar, för handräckning i kök och mathall.

Någon kom i håg hur de gamla indelta knektarna hade inmönstring i parken. Indelningsverket ersattes ju 1901 av Värnplikten, så knektarna var väl som vi, med hörselskador och andra krämpor och omkring 80 år. Mycket folk var det i parken och kring Lushavet där mathall och mäss bjöd god mat och dryck. Mera minnen vädrades vid besöket i Dalregementets museum i norra baracken, innan avfärd till regementet i Falun.

Där möttes vi av chefen Dalregementsgruppen överstelöjtnant Mikael Lundin. Han visade oss den halva korridor som är den enda militära förläggningen på det forna regementet. Den råkade vara den där vi började vårt militärliv. Sedan följde en timme om dagens militära begivenheter. Bland annat om, 50 000 soldater i Sverige uppnås 2023, att jämföra med en miljon under kalla krigets 80-tal.

Platsen för genomgången, en lektionsal som byggts som lägenhet, och för vår del var en liten mäss 1956. Där köpte vi kaffe och ostmackor av ”Falu piggat”,kokat och bredda av Märta Törnfelt.

Vår matsal, nu fint och väl renoverad till restaurant Dalasalen, utspisade oss med god och närande mat och kaffe med kaka. Många historier från förr förgyllde anrättningen.

En rundvandring följde för att se gammalt och nytt, med försök att komma ihåg var skomakeriet låg, bageriet, gamla motorverkstan.

Dalregementets museum i Falun gav sedan många återkopplingar till vapen, fordon, sambands-utrustning, kokmateriel,
för att inte tala om kläder från 1900-talet.

Efter detta behövde vi sitta ner en stund.  Kanslihusmässen stod till tjänst med miljö, stolar och en stor bulle med kaffe till.  Majoren Jan-Ola Nyström gav en tillbakablick av sitt liv som militär och inledde på detta vis oss i fortsatt utbyte av minnen och historier.

Några av oss har har tjänstgjort på Dalregementet till pensionen, några har gått teknisk väg och några har haft ett helt civilt liv, vilket gav extra liv åt minnesbilder och samtal.

Alla var eniga om att träffen 60 år efter var trivsam och lyckad.