Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  100:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

SAGT & GJORT
201
6
 
 


Alla är välkomna att bidra till "Sagt & Gjort"

Skicka bilder, bildtexter, reportage - ja nästan vad som helst till webbmaster@dalregementetsmuseer.se

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glöm inte årsavgiften ( 100 kronor ) till Kamratföreningen bankgiro 131-3618
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund avhöll 2016-09-03 sin höstfest på Rommehed med Dalregementets museer och Föreningen Rommehed som värdar. Landshövdingen hedrade oss med sitt deltagande, klicka här för att se hennes Facebookinlägg om evenemanget.


Förmiddagskaffe, information och underhållning i Officerssalongen


Jan-Ola Nyström i uniform m/ä informerar om lägret


Signaler på jägarhorn och trumma framfördes av musiksergeant Lindberg, kompaniadjutant Eriksson och musikfurir Grandin


Sten Bergman i uniform m/59 guidar utomhus i lägret


Museet förevisades naturligtvis


Mats Kristoffersson i uniform m/10 sålde böcker, vykort och souvenirer


Koncentrerade museibesökare


Lunch i Officerssalongen


Jan-Olof Montelius i Gagnefsdräkt presenterar sockenkompaniernas fanor.
Här visas Västerdals kompanifana av Carl-Owe
Carlsson.


Curt Holgersson reciterar med viss inlevelse Karlfeldts "Tuna ting och dalkarlarnas brev till Gustaf Vasa".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vartannat år marscherar en stor skara entusiaster från Dalarna till Stockholm längs den gamla Dalkarlsvägen (klicka på loggan här ovan). Marschen genomförs bland annat för att påminna om dalfolkets arbetsvandringar i gångna tider. Den nutida traditionen uppstod 1996 som en protestmarsch mot Dalregementets nedläggning. Vi fick fyra nådaår.


Marschen tog 12 dagar. De som gick hela vägen avverkade cirka 36 mil.
Sista natten tillbringades på Karlbergs lott och här ser vi en tapper skara på slottstrappan.


De tappra gångarna avmarscherade, efter korum, från Karlberg mot slutmålet som var Stortorget i Gamla sta'n.


Här kommer Dalfolket på Dalagatan. Som tidigare år fanns här en vätskekontroll i form av krogen Vasahof.


Här invaderar vandrarna Gamla sta'n. I täten uppför slottsbacken förs Dalafanan och föreningens egen svenska fana.


Marsch underlättas av marschmusik. Hemvärnet i Borlänge har en välövad och mycket välljudande musikkår.

 


Dalregementsgruppen bär Dalregementets traditioner och fanan förs här av en officersvakt.


Sockenfanor och regementets kompanifanor finns förstås med en sådan här dag.


Marschmusik i all ära men marscherande Dalfolk kräver också gånglåtar


Och så intar vi Stortorget i Gamla sta'n


Vill du veta mer så finns hemsidan www.dalkarlsvagen.se